Met het Mes op Tafel

Spelregels van Met het Mes op Tafel

1. Het spel wordt gespeeld door drie deelnemers en wordt geleid door een quizmaster.

2. Iedere deelnemer begint met een bedrag van 750 euro.

3. Er zijn zeven spelrondes: vier voorrondes en drie slotrondes.

4. Het spel wordt gespeeld in de richting van de wijzers van de klok.

5. Voor aanvang van iedere ronde is er een verplichte begininzet van respectievelijk 10, 20, 40 en voorts telkens 80 euro.

6. Na de inzet stelt de quizmaster vier vragen. De deelnemers krijgen kort de tijd antwoorden te noteren. Wanneer voor een antwoord de correcte spelling vereist is, meldt de spelleider dat vooraf. Voor het overige zijn spelfouten toegestaan, tenzij de spelling zodanig foutief is dat het antwoord een onjuiste interpretatie toelaat.

7. De speler links van de spelleider speelt als eerste. Indien hij zegt: ‘Ik trek mij terug’, houdt dat in dat hij deze ronde niet meer meespeelt. Ook kan hij de inleg verhogen met minimaal 10 en maximaal 50 euro. Op het moment dat één van de deelnemers de inleg verhoogt, moeten de volgende deelnemers hun inzet minimaal gelijkmaken of weggaan. Is de verhoging van één van de deelnemers hoger dan die van de twee anderen en maken deze deelnemers hun inzet niet gelijk aan of hoger dan die van de deelnemer met de tot dan toe hoogste inzet, dan ontvangt deze de totale pot.

8. Is de inzet van minimaal twee deelnemers gelijk, dan geeft de spelleider de antwoorden. Ook nu kan ieder van de spelers zich terugtrekken of zijn inleg verhogen met minimaal 10, maximaal 50 euro.

9. Indien er minstens twee deelnemers in het spel zijn gebleven, zegt de speler die op de eerste hand zit hoeveel antwoorden hij of zij goed heeft. Op dat moment mogen de andere spelers nog een laatste maal bijzetten met minimaal 10, maximaal 50 euro.

10. De deelnemer met de meeste goede antwoorden ontvangt de totale pot.

11. Is het aantal antwoorden van meerdere deelnemers gelijk, dan wordt door middel van een shoot-out beslist welke deelnemer wint. De speler die als eerste op de knop drukt, mag antwoord geven op een shoot-out vraag. Bij een juist antwoord is hij winnaar; bij een foutief antwoord gaat het geld automatisch naar de andere speler. Bij een shoot-out tussen drie kandidaten geldt hetzelfde principe, behalve dan dat bij een foutief antwoord nog een shoot-out volgt tussen de twee overgebleven kandidaten.

Elke ronde bestaat dus uit:
verplicht inzetten / het stellen van de vragen / naar keuze inzetten / bekend maken van de antwoorden / opnieuw naar keuze inzetten / score van de speler op de eerste hand / laatste verhoging van de pot.

12. Na vier ronden moet de deelnemer met het laagste bedrag het spel verlaten. De twee overgebleven deelnemers maken in drie ronden uit wie wint.

13. Aan het begin van de zevende, tevens laatste ronde zet de speler met het minste geld zijn volledige kapitaal in de pot. De andere speler moet eenzelfde bedrag zetten. Er kan niet meer gezet of gebluft worden.

14. Na het stellen van de vragen krijgt degene die met het meeste geld aan de laatste ronde begon, het recht om één van de vier vragen voor hemzelf en zijn tegenspeler te doen vervangen door een vraag uit dezelfde categorie.

15. Winnaar is de deelnemer die aan het eind van het spel het hoogste geldbedrag heeft. Wint de armste speler, dan gaat hij naar huis met het geld dat in de pot zit. Wint de rijkste speler, dan ontvangt hij de pot, plus het bedrag dat hij nog onder zich heeft. De verliezende deelnemers gaan met niets naar huis.

16. De winnaars van drie achtereenvolgende afleveringen spelen tegen elkaar in de finale. Naast het bedrag dat hij in de eerdere twee afleveringen heeft gewonnen, verdient de winnaar van de finale een bonus van 1.500 euro.

Geef een reactie

Reacties (4)

 1. zjarl says:

  Nou was ik in het mes op tafel eindelijk grootmeester toen ik de gedachte kreeg om eens verder te gaan op dat andere account wat ik had aangemaakt.
  Ik tik dus netjes de gebruikersnaam of emailadres in
  en wachtwoord, en toen begon het gelazer.
  Ik kwam nergens meer in.
  Niet in mijn grootmeesteraccount
  Niet in dat andere account.
  Ik ben ten einde raad
  Dus help whiskids van mes op tafel en laat deze verslaafde in ieder geval bij zijn grootmeester account komen.

 2. Drieselientje says:

  In de uitzending van gisteravond (12 maart) liet men een foto zien van sharon fruit. Volgens de presentator was het een kaki, maar een kaki is langwerpig. Sharon fruit is platter. Grote fout van de redactie.

 3. Kees van Meel says:

  ‘Met het mes op tafel ‘ vind ik een spel met een erg leuke presentator en een goede interactie met pianist en zangeres. Zij houden het spel samen speels en vrolijk.
  Waar ik me vreselijk aan erger, en daarom vaak niet kijk of niet blijf kijken is het elkaar aanspreken met U, en meneer en mevrouw. Laten we normaal doen! Iedereen heeft een voornaam. Maak het spel persoonlijker dan komt het nog leuker over!
  Succes!

 4. CorRu says:

  Als men een antwoord niet weet gewoon een streep zetten. Het idee om bij de tegenstander de indruk te wekken dat men het weet door een schrijfbeweging te maken en te krabbelen of bijna iets leesbaars te schrijven is geen goede optie.