samenzang

Teksten samenzang MAX Kerstconcert

Wilt u tijdens het MAX Kerstconcert thuis meezingen? Dan hebben wij hieronder de teksten van de nummers die worden gespeeld. De teksten vind u ook in MAX Magazine nummer 52.

Kerst – Nu zijt wellekome

Nu zijt wellekome, Jesu lieve Heer
Gij komt van alzo hoge, van al zo veer
Nu zijt wellekome van de hoge hemel neer
Hier al op dit aardrijk zijt gij gezien nooit meer
Kyrieleis

Herders op de velden hoorden een nieuw lied
Dat Jezus was geboren, zij wisten ’t niet
Gaat aan gene strate, en gij zult het vinden klaar
Beth’lem is de stede, waar ‘t is geschied voorwaar
Kyrieleis

Kerst – D Herdertjes

De herdertjes lagen bij nachte
Zij lagen bij nacht in het veld
Zij hielden vol trouwe de wachte
Zij hadden hun schaapjes geteld
Daar hoorden zij d’engelen zingen
Hun liederen vloeiend en klaar
De herders naar Bethlehem gingen
’t liep tegen het nieuwe jaar

Kerst – Hoor d’Engelen zingen d’heer

Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!
Vreed’ op aarde, ’t is vervuld: God verzoent der mensen schuld.
Voegt u, volken, in het koor, dat weerklinkt de hemel door,
zingt met algemene stem voor het kind van Bethlehem!
Hoor de engelen zingen d’eer van de nieuwgeboren Heer!

Het MAX Kerstconcert wordt uitgezonden op vrijdag 25 december 2020 om 13.15 uur op NPO 1.

(Foto: Bart van der Putten)

Geef een antwoord