Meer eten is niet de oplossing

Ondervoeding. Het klinkt wellicht als iets dat in Nederland, waar eten in overvloed beschikbaar is, niet voorkomt. De realiteit is echter anders. Er zijn in Nederland veel mensen die minder eten dan ze nodig hebben en daardoor belangrijk voedingsstoffen tekort komen.

Recent onderzoek heeft laten zien dat ca. 15% van de patiënten die wordt opgenomen in het ziekenhuis ondervoed is. Onder hen een grote groep ouderen. Dat geeft aan dat er nog veel te doen is in het stadium voor ziekenhuisopname, thuis dus. Helaas is er geen simpele oplossing voor het probleem van ondervoeding bij ouderen thuis. Dat komt doordat vaak een heleboel factoren een rol spelen, die ook elkaar weer beïnvloeden.

Iedereen is anders. De ene oudere voelt zich eenzaam en heeft daardoor een slechte eetlust, een ander weet niet meer hoe een maaltijd klaar te maken, een ander heeft moeite met lopen en staan en kan daardoor moeilijk boodschappen doen of aan het aanrecht staan, weer een ander heeft pijn met kauwen door een slecht gebit, enz. En dan komen verschillende factoren ook nog eens tegelijk voor! De oplossing ‘meer eten’ is daarom veel te simpel.

Maar hoe dan wel? Een belangrijke stap is in elk geval ouderen en de mensen om hen heen bewust te maken van het bestaan van ondervoeding in Nederland. Naar schatting is 1 op de 10 thuiswonende ouderen ondervoed. Dit percentage stijgt met toenemende leeftijd naar 15-20% bij ouderen boven 75 jaar. Van ouderen die thuiszorg krijgen is 1 op de 3 ondervoed. Het gaat dus om een hele grote groep mensen.

Ondervoeding heeft een negatief effect op de kwaliteit van leven. Mensen worden minder mobiel, hebben meer kans ziek te worden en als ze ziek zijn herstellen ze langzamer. Dat voeding van belang is bij gezond ouder worden verdient dus extra aandacht! Overigens suggereert de term ondervoeding dat het hier alleen om voeding draait. Echter, ook bewegen en in beweging blijven, is van groot belang. Juist de combinatie van goede voeding en voldoende bewegen draagt bij aan gezond ouder worden.

De Stuurgroep Ondervoeding werkt samen met ouderen om informatie over voeding en bewegen op een juiste manier te verspreiden en hen bewust te maken van risico’s op ondervoeding en daarvoor gerichte adviezen te geven. Dat doen we onder andere via de website www.goedgevoedouderworden.nl. Ik lever hieraan graag persoonlijk een bijdrage en hoop dat ouderen met de deze informatie en adviezen zo lang mogelijk kunnen genieten van een onbezorgde oude dag.

Dr. Elke Naumann, Projectleider Ouderen Stuurgroep Ondervoeding.

Geef een antwoord