Reactie van maaltijdaanbieders op de kant-en-klaarmaaltijdentest

De resultaten van onze kant-en-klaarmaaltijdentest zijn doorgestuurd naar de maaltijdaanbieders die wij in de test betrokken en onderzocht hebben. Naar aanleiding van deze resultaten hebben zij gereageerd. Hieronder vindt u een overzicht van deze reacties.

Apetito

Bas Lammertink, Marketingmanager: “De uitkomsten spreken voor zich en in z’n algemeenheid zijn we daar zeker niet ontevreden mee. Het oordeel zeer goed voor de bacteriologische veiligheid onderstreept de hoge kwaliteitsstandaard die apetito zichzelf oplegt. We zijn er daarnaast trots op dat de inspanningen die we ons getroosten om onze klanten een eerlijk en smaakvol product te bieden en van duidelijke productinformatie te voorzien, met een positieve score beoordeeld zijn. Voor wat betreft het oordeel over de hoeveelheid groente in onze maaltijden, wijs ik er op dat wij ons conformeren ons aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Die schrijven voor dat er dagelijks 250 gram groente geconsumeerd moet worden, waarbij de warme maaltijd in minimaal 150 gram zou moeten voorzien. Vanzelfsprekend is dat niet voor iedere maaltijd mogelijk (qua receptuur) maar bij 75% van ons assortiment bevat de maaltijd minimaal 150 gram groente. Met het oog op de vele senioren die ondervoed zijn of het risico lopen op ondervoeding, is de hoeveelheid eiwitten in een maaltijd zonder meer belangrijk. Om die reden geven wij in onze nieuwe catalogus (vanaf 7 november 2016) uitgebreid voorlichting hierover en bieden wij een overzicht van alle eiwitrijke maaltijden in ons assortiment. Ook is bij iedere maaltijd (zowel catalogus als webshop) vermeld hoeveel eiwitten deze bevat, zodat – indien gewenst – heel eenvoudig gekozen kan worden voor maaltijden die eiwitrijk zijn.”

Food Connect

Rogier TerHalle, Hoofd marketing: “Wij zijn blij met uw onderzoek naar ondervoeding bij ouderen. Al enige tijd hanteren wij bij Food Connect een intensief beleid om onnodig zout terug te dringen en om voldoende voedingswaarden in onze maaltijden te bieden. Het is fijn om te vernemen dat uw onderzoek ook concludeert dat deze aspecten bij de geteste maaltijden van Food Connect goed scoren. Tevens hebben onze eigen bezorgers ook een signaleerde functie wanneer ze de maaltijden bezorgen tot in de koelkast. Ze zien of er bijvoorbeeld nog etenswaren in de koelkast staan die niet zijn genuttigd of andere signalen die duiden op mogelijke ondervoeding en geven dit door aan de familie, mantelzorger of thuiszorg. Een klant is bij ons niet verplicht om wekelijks te bestellen en men hoeft dan ook niet door te geven dat er geen maaltijden gewenst zijn. Dus geen abonnement waar men aan vast zit. Wel hebben we een service waarbij een klant individueel kan bepalen dat, als men onverhoopt vergeten is te bestellen, wij in ieder geval toch deze klant voorzien van maaltijden voor de komende week. Dit wordt door familieleden, mantelzorgers en thuiszorg op prijs gesteld als extra zorg service. Wanneer een klant via de webshop of menulijst bestelt is er altijd persoonlijk telefonisch contact om de individuele (dieet- ) wensen voor eten en bestellen af te stemmen. Zo kunnen grotere porties groenten, aardappels, pasta`s en rijst gekozen worden zonder meerprijs. Dank ook voor de inhoudelijke tips om de navigatie van onze webshop nog verder te optimaliseren, dit hebben we meteen doorgevoerd. Binnen Food Connect werken we volgens het voedselveiligheidssysteem gebaseerd op de HACCP wet- en regelgeving, waarbij we alle mogelijke risico’s in kaart hebben gebracht en maatregelen vastgelegd hebben om deze risico’s te voorkomen. Wij voldoen dan ook aan alle gestelde wettelijke normen van de HACCP wet- en regelgeving en zijn hiervoor gecertificeerd.”

Lekker Thuis

Paul Keesom, Manager Lekker Thuis: “De allerminst tevredenstellende resultaten van het onderzoek hebben een grote impact op ons gehad. We willen dan ook graag inhoudelijk reageren. Uw testresultaten vallen ver buiten de aanvaardbare richtlijn en wij hebben daarom een contra-expertise laten uitvoeren. Deze resultaten zijn zowel qua kiemgetal en qua enterobacterieae negatief en vallen ruim binnen de aanvaardbare richtlijnen. De grote verschillen in de resultaten zijn voor ons onverklaarbaar, mits het vervoer van de producten van producten tot consument/laboratorium correct verlopen is. Het lijkt voor ons sterk aannemelijk dat de koelketen onderbroken is. Als bedrijf dat ouderen als hoofddoelgroep heeft zijn wij dagelijks begaan met de voedingswaarden die onze maaltijden bevatten. De voedingswaarden die onze leveranciers op de maaltijden vermelden zijn conform de EU-regelgeving hieromtrent. De door u gemeten eiwitwaarden op beide gerechten wijken minimaal af van de waarden op het etiket en vallen binnen die Europese tolerantierichtlijnen. Wat het zoutgehalte betreft valt de afwijking op gerecht 1 binnen de richtlijnen, echter de dagelijkse aanbevolen hoeveelheid zout van maximaal 6 gram per dag wordt te snel bereikt met dit gerecht. Wij hebben onze leverancier daarom gevraagd om het zoutgehalte te verlagen naar een niveau van minder dan 3 gram voor de hele maaltijd. Over gerecht 2 kunnen we zeggen dat wij hier ook een contra-expertise op een gerecht uit dezelfde batch uw resultaten weerlegt. Wij respecteren het alom bekende gezegde “over smaak valt niet te twisten”maar wij vinden het wel belangrijk om te vermelden dat onze gerechten gekookt zijn naar de smaak van onze doelgroep. Dit betekent dat bijvoorbeeld pasta en groenten iets langer dan het punt waarop het als beetgaar bestempeld wordt zijn gekookt. Ten slotte willen wij ook duidelijk maken dat wij uw opmerkingen over het assortiment en de website even serieus nemen als die over de bacteriologie en de voedingswaarden.”

Vers aan Tafel

Alexander Blauw, Woordvoerder Vers aan Tafel: “Vers aan Tafel werkt met maaltijdproducent en moederbedrijf Frigilunch uit Veurne, België, aan herziening van het huidige assortiment die moeten vanaf 1 januari 2017 op de markt zijn. Wij hebben alle bestaande en nieuwe maaltijden opnieuw onderworpen aan de dit jaar vernieuwde richtlijnen voor goede voeding van het Voedingscentrum. Als maaltijdproducent optimaliseren wij permanent de voedingswaarden van onze  maaltijden en stemmen deze af in onze fijne, ambachtelijk gekookte recepten. Vorig jaar werd Frigilunch geselecteerd als 1 van 3 Europese voedingsbereidende MKB’s voor deelname aan een onderzoek naar het voorkomen van ondervoeding onder ouderen. Dit onderzoek draagt de naam PROMISS (PRevention Of Malnutrition In Senior Subjects) en maakt deel uit van de Europese studie Horizon 202, Sustainable Food Security, Tackling malnutrition in the elderly, SFS-16-2015 en wordt gecoördineerd door Professor Marjolein Visser van het VU/VUmc te Amsterdam.”

Maaltijdservice

Roy Kroos, Commercieel manager: “U geeft onze website op dit onderdeel een score van 2,7, dus tussen ´matig´ en ´redelijk´ in. Gezien de zeer gedetailleerde voedingsinformatie die wij per maaltijd op onze website publiceren, nemen wij aan dat deze lage score een vergissing is. Zoals op veel websites kunnen klanten ook op onze website de maaltijden waarderen. Dit zijn reviews van individuele klanten die weliswaar waardevolle informatie geeft, maar het is geen betrouwbare onderzoeksmethode. Daarom worden onze prestaties voortdurend getest en onderzocht. Om te voorkomen dat “de slager zijn eigen vlees keurt” worden deze onderzoeken onder onze klanten uitgevoerd door Feed Back Company, een onafhankelijke en in dergelijke onderzoeken gespecialiseerde organisatie. “Smaak” is uiteraard een belangrijk onderdeel in het onderzoek. In een specifieke webapplicatie kunnen wij dit onderzoek monitoren. De resultaten uit deze continue onderzoeken tonen een volledig ander resultaat. U zult begrijpen dat wij op geen enkele wijze de mening van uw smaakpanel herkennen. Het percentage zout is in onze maaltijden altijd aan de lage kant omdat wij sturen op de richtlijnen van het Nederlands Voedingscentrum. Het resultaat is dat men hierdoor de smaak redelijk vlak vindt. De geconstateerde afwijking ten opzichte van het etiket zullen wij onderzoeken. Idem voor de gemeten eiwitwaardes.”

Vers voor Thuis

Peter Veldhuizen, algemeen directeur: “We stellen het onderzoek van jullie kant zeer op prijs en hebben naar aanleiding hiervan gelijk ook stappen genomen richting onze producent Eetgemak Maaltijden. Zij koken de maaltijden die wij onder de naam Vers voor Thuis aanbieden. Zoals aangegeven zijn we onszelf aan het door ontwikkelen op het gebied van onze website en het gemak van bestellen voor senioren zelf en “de kinderen van” te verbeteren. Het punt wat uiteraard direct naar voren komt, is helaas de negatieve uitslag met betrekking tot maaltijd 1, de varkensschnitzel, romanoboontjes met gekookte aardappelen. Deze is boven de norm die is gesteld en dat is niet goed. Daarop hebben wij dan ook direct zelf stappen ondernomen om dit gerecht en meerdere andere gerechten direct weer te laten onderzoeken door een onafhankelijk laboratorium. Eetgemak is BRC A level 7 gecertificeerd met betrekking tot de voedselveiligheid en dus worden dit soort onderzoeken regelmatig gedaan. Ik heb gesproken met het externe bureau, wat de controles doet bij Eetgemak zelf. Eetgemak laat testen uitvoeren op de onafhankelijke componenten in plaats van meng monsters. Ik heb direct de laatste test resultaten opgevraagd en deze zijn wel ruim binnen de norm. We nemen dit uiteraard hoog op omdat voedselveiligheid binnen welke doelgroep dan ook voorop staat. We ondernemen alle stappen om dit te voorkomen en er altijd zeker van te zijn dat er een lekkere en goede maaltijd wordt geleverd.”

Geef een reactie