Wat te doen tegen vergrijzing

Hoeveel inwoners kan Nederland in 2050 aan?

Hoe zorgen we ervoor dat Nederland een brede welvaart behoudt in 2050? In een nieuw 400-paginatellend rapport van Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050 wordt het antwoord samengevat in de titel: ‘Gematigde groei‘. Daarbij wordt gedoeld op een gematigde bevolkingsgroei naar 2050 toe.

“Niet alleen de omvang van de bevolking verandert in de komende periode, ook de samenstelling. De culturele diversiteit neemt toe en de vergrijzing van de bevolking piekt in de komende 10 tot 15 jaar en resulteert in een blijvend ‘oudere’ samenleving naar 2050.” Stelt de staatscommissie. Verderop beschrijven ze hoe de vergrijzing “tot toenemende personeelstekorten in bijvoorbeeld de zorg en in het onderwijs leidt.” Daarnaast zal de vergrijzing volgens de staatscommissie gekeken moeten worden naar “passende huisvesting voor de kleiner wordende huishoudens in een permanent ‘oudere’ samenleving.” Alle uitdagingen samen zullen gevolgen hebben voor de sociale samenhang in Nederland.

Balans in bevolkingsgroei

Sturen op een gematigde bevolkingsgroei is daarom het advies van de staatscommissie: “Een bevolking van 19 à 20 miljoen mensen in 2050 zal ervoor zorgen de druk op de woningmarkt, de zorg en het onderwijs het hoofd te bieden en economische groei te ondersteunen. Gematigde groei biedt de Nederlandse bevolking in 2050 beter perspectief dan een scenario van krimp van de bevolking (onder de huidige 18 miljoen inwoners) en dan een scenario van hoge groei naar 21 à 23 miljoen inwoners.” Een krimp in de bevolking zal namelijk vooral een krimp in de ‘werkende bevolking’ betekenen, waardoor de druk op de knellende sectoren alleen maar toe zal nemen. Hoge groei zorgt dan weer voor een te grote vraag op de desbetreffende sectoren. Daarom pleit dat de staatscommissie voor een sturing op balans in de bevolkingsgroei.

Hoe ziet vergrijzing eruit?

In het crossmediale project De Toekomst is Grijs onderzoekt MAX de effecten van een veranderende bevolkingssamenstelling door vergrijzing. In diverse programma’s brengt MAX, samen met het publiek, initiatieven in kaart. De omroep spreekt met experts die zich druk maken over de almaar toenemende vergrijzing en gaat op zoek naar oplossingen in een debat. Dat doet MAX met oud en jong, want vergrijzing is iets waar iedereen mee te maken heeft. Na de podcast volgt vanaf februari 2024 een tv-serie en een debat, die beide te zien zijn op NPO 2. Gedurende de gehele periode kan het publiek meedenken door ideeën en oplossingen in te dienen op de website.

Geef een antwoord