TAN-code

TAN-code verdwijnt; en nu?

Iedereen die elektronisch bankiert bij ING, kent de TAN-code. Dit Transactie Autorisatie Nummer is een cijferreeks die moet worden ingevoerd om een elektronische betaling te bevestigen. De TAN-codes worden verstrekt per sms-bericht of op van tevoren opgestuurde papieren vellen. Dit systeem bestaat al meer dan 30 jaar. Maar begin dit jaar kondigde ING aan dat de TAN-codes per 2019 zullen worden afgeschaft…

ING wil volledig inzetten op betalen met de smartphone. Hierover kregen we de laatste tijd een aantal verontruste telefoontjes van mensen die niet zo’n telefoon hebben. Maar ook van mensen die
er wel 1 hebben, maar er zeker niet mee willen bankieren. Wat moeten zij doen als de TAN-codes verdwijnen? De koers die ING inzet, past in een steeds verdergaande digitaliseringstrend. De overheid en bedrijven gaan er steeds meer van uit dat iedereen een computer met internet heeft en daar ook mee uit de voeten kan. Denk aan de afschaffing van de blauwe envelop, waar we succesvol actie tegen hebben gevoerd. Met de afschaffing van de TAN-code luidt ING de volgende stap in: een internetaansluiting alleen is niet meer voldoende. Je moet ook een smartphone hebben.

Sluit niemand buiten

MAX Ombudsman volgt deze trend zeer kritisch. Niet omdat we tegen internet en smartphones zijn. Want dat zijn we niet. Maar omdat we vinden dat niemand buitengesloten moet worden. Er moet dus rekening gehouden worden met mensen die niet mee kunnen of willen met de digitalisering. We namen daarom contact op met ING. De bank gaf aan onze insteek te onderschrijven. ING zal haar klanten dus zeker niet verplichten tot de aanschaf van een smartphone. Het bedrijf was druk bezig met het ontwikkelen en testen van een alternatief voor de TAN-code.

Vorige week (meldde ING ons dat ze de oplossing hebben gevonden: de ING Scanner. Dat is een apparaatje waarmee, zonder gebruik van smartphone, betalingen kunnen worden bevestigd. Het heeft naar ons idee veel weg van de apparaatjes die Rabobank en ABN Amro gebruiken. Iedereen die niet kan of wil betalen met een smartphone, kan vanaf het voorjaar van 2019 zo’n scanner aanvragen. Klanten met een papieren TAN-lijst zijn als eerste aan de beurt, daarna volgen de klanten die een TAN-code per sms gebruiken. Zij krijgen hierover vanzelf bericht, en tot die tijd blijft de TAN-code in gebruik. Goed bericht, denken wij. We blijven de digitaliseringsperikelen volgen!

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie