PTT'ers lopen aanvulling op pensioen mis

Rogier de Haan: ‘Vele duizenden oud-PTT’ers lopen aanvulling op hun pensioen mis’

In 1989 vond één van de grootste privatiseringen uit de Nederlandse geschiedenis plaats: die van de PTT. Voor een kleine 100.000 werknemers betekende dit dat hun pensioenen werden overgeheveld van ABP naar het toen nieuw opgerichte pensioenfonds KPN. In een speciale wet werd vastgelegd dat de tot dan toe opgebouwde pensioenen “in elk geval gelijkwaardig” zouden blijven: de privatisering mocht geen nadelige gevolgen hebben. Toch lijkt precies dat voor een grote groep PTT’ers het geval te zijn.

Pensioentekort compenseren

Het gaat om die PTT’ers die ten tijde van de privatisering getrouwd waren met een partner die ook pensioen opbouwde. Bij ABP of bij een ander pensioenfonds. Dat zijn er vele duizenden. Met het ABP-pensioen van deze PTT’ers was iets bijzonders aan de hand. Doordat zij tegelijkertijd met hun partner pensioen opbouwden, was het ABP-pensioen te laag. Dat was een fout in de ABP-wet. ABP is verplicht dit pensioentekort te compenseren. Die compensatie staat tegenwoordig bekend als de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’.

Pensioenverhogingen

Onze aandacht hiervoor in MAX Magazine leidde de laatste paar jaar al tot pensioenverhogingen, nabetalingen en schadevergoedingen aan tienduizenden gepensioneerden, ter waarde van zo’n half miljard euro. Ook het pensioen dat tweeverdienende PTT’ers tot 1989 hadden opgebouwd, zou verhoogd zijn met deze aanvulling, áls ze bij ABP hadden kunnen blijven. Pensioenfonds KPN moet daarom een pensioen aanbieden dat minimaal hetzelfde is als het opgebouwde ABP-pensioen, plús die aanvulling.

Samenlooptoeslag

KPN weet dit, en heeft daarom de ‘samenlooptoeslag’ bedacht. Het fonds berekent op de pensioendatum of het ABP-pensioen mét de aanvulling ‘samenvallende diensttijd’ hoger zou zijn geweest dan het daadwerkelijk opgebouwde KPN-pensioen. Als dat het geval is, legt pensioenfonds KPN het verschil bij.

Nadelige rekenmethode voor PTT’ers

Die samenlooptoeslag is dus een soort aanvulling ‘samenvallende diensttijd’ zoals ABP die kent. Maar in de praktijk is er vrijwel geen oud-PTT’er te vinden die daadwerkelijk een samenlooptoeslag krijgt. Dat komt doordat KPN een rekenmethode gebruikt die zo nadelig is voor gepensioneerden, dat het vrijwel altijd lijkt alsof het KPN-pensioen veel hoger is dan het ABP-pensioen zou zijn geweest.

Geen salarisverhoging

Bij de berekening van het fictieve ABP-pensioen doet KPN namelijk alsof het salaris van de PTT’er na 1989 altijd exact hetzelfde zou zijn gebleven. Tot aan de pensioendatum zou hij of zij nooit ook maar één cent loonsverhoging hebben gekregen. Uiteraard komt daar een veel lager ABP-pensioen uit dan het daadwerkelijke KPN-pensioen. Want daarin is wel rekening gehouden met salarisstijgingen na 1989. Wij noemen dit daarom liever geen rekenmethode, maar een rekentrucje, om de hand op de knip te kunnen houden. Let wel: het geld is er, KPN heeft dit bij de privatisering ontvangen. Door het rekentrucje betaalt het fonds het alleen niet uit.

In de uitzending van Meldpunt op vrijdag 5 april 2024, is uitgebreid stil gestaan bij de gepensioneerde PTT’ers die hun aanvulling mislopen.

Meld u bij MAX Ombudsman

Dit probleem treft alle oud PTT’ers die ten tijde van de privatisering al getrouwd waren. Ook diegenen die nu bij pensioenfonds PostNL zitten. Zij kunnen zich bij ons melden. Wij onderzoeken op dit moment de kansen en mogelijkheden van een civiele claim.

De vele reacties op de uitzending van Meldpunt en deze column van MAX Ombudsman over de PTT-pensioenen in MAX Magazine en hier op MAX Vandaag, leiden tot lange wachttijden in het telefonische spreekuur. Daarom: wilt u informatie over de PTT-pensioenen? Vul dan onderstaand formulier in. MAX Ombudsman houdt u vervolgens op de hoogte.

Vragenformulier PTT-pensioen

  • Door het invullen van dit formulier worden persoonsgegevens van u verzameld. Meer informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan kunt u vinden in onze algemene voorwaarden en privacyverklaring.

(Foto: ANP)