ABP

Rogier de Haan: ABP komt met unieke schaderegeling

Het duurde even, maar nu is hij er dan toch; een regeling voor wie door een fout van ABP achterstallig pensioen nabetaald heeft gekregen. In overleg met ons heeft ABP een schaderegeling ontwikkeld voor tienduizenden gepensioneerden die jarenlang te weinig pensioen ontvingen, en dat in 1 keer nabetaald kregen. Binnenkort zal bij de eerste 7.500 van hen een schadevergoedingsvoorstel op de deurmat ploffen.

Nabetaling en verhoging

Sinds we vanaf begin 2020 gepensioneerden in MAX Magazine en Meldpunt hebben gewezen op de pensioenaanvulling van ABP vanwege samenvallende diensttijd, hebben tienduizenden deze aanvulling alsnog aangevraagd. Dit leidde niet alleen tot een structurele verhoging van het pensioen (hiervoor heeft ABP 262 miljoen euro uitgetrokken), maar ook tot nabetalingen van achterstallig pensioen (155 miljoen euro).

Nabetaling veroorzaakte schade

De nabetalingen waren vaak zo fors, dat dit tot problemen leidde met de Belastingdienst. Vele gepensioneerden moesten hun huur- en zorgtoeslag terugbetalen en kregen te maken met een flinke naheffing over hun inkomstenbelasting. Hierdoor bleef er van de nabetaling vaak veel minder pensioen over dan wanneer ABP dit op tijd zou hebben uitbetaald. Schade dus, doordat achterstallig pensioen in 1 keer was uitbetaald.

Alsnog een regeling

ABP wilde aanvankelijk alleen wettelijke rente vergoeden. Daarmee bleven de toeslagen- en belastingschade bij de gepensioneerden zelf liggen. Wij vonden dat ook daarvoor een regeling moest komen. En wel eentje die snel is uit te voeren en geen ingewikkelde handelingen vereist van de getroffenen zelf. Afgelopen mei zegde ABP toe zo’n regeling te gaan maken. Daar was wel tijd voor nodig. Want zo’n regeling bestaat simpelweg nog niet. We bleven in overleg, en nu ligt er een schaderegeling die er goed uitziet. Natuurlijk zal de praktijk het moeten uitwijzen; wij blijven dat volgen.

Voor wie geldt het?

De schaderegeling geldt voor iedereen die in 2020 of 2021 een nabetaling heeft ontvangen vanwege de aanvulling samenvallende diensttijd, waarbij de ene partner een ABP-pensioen heeft en de andere een pensioen van een ander fonds.
Deze eerste groep, zo’n 15.000 gepensioneerden, hoeft zelf niets te doen. In januari krijgen zij een brief van ABP. Daarin staat of ze volgens de rekenmethode van ABP schade lijden door de nabetaling. Naar schatting geldt dat voor ongeveer de helft. Deze 7.500 zien een schadebedrag in de brief staan. Geeft men hierop akkoord, dan maakt ABP het bedrag over.
De schadevergoeding is netto en heeft dus geen invloed op inkomstenbelasting en toeslagen. Dit is al afgekaart met de Belastingdienst. Diegenen die vinden dat de schade hoger is dan in de brief staat, kunnen dat nog steeds aantonen met documenten. Naar verwachting zal dit voor minder dan 5 procent het geval zijn.

Hierna nóg duizenden

Uiteindelijk zal de regeling gaan gelden voor iederéén die door een fout van ABP achterstallig pensioen nabetaald heeft gekregen. Daarvoor wordt de regeling verder uitgewerkt. Dus: na deze eerste 15.000 komen nog eens vele duizenden nabetaalden aan de beurt.

Liever niet bellen

Vragen over de schaderegeling? Belt u hierover liever niet naar ons spreekuur; we kunnen de toeloop niet aan. Meer informatie over deze regeling vindt u op de website van Meldpunt.

Geef een reactie