Hand op kist, uitvaartverzekering Ardanta

Rogier de Haan: ‘Uitvaartverzekeraar Ardanta verhoogt premies spectaculair’

Vroeger was het doodnormaal: een uitvaartverzekering als kraamcadeau. Logisch eigenlijk. Want als er één ding zeker is in het leven, is het wel dat het ooit weer eindigt. En dus hebben meer dan 10 miljoen Nederlanders een uitvaartverzekering. Maar is zo’n verzekering eigenlijk wel nodig? En als je er eenmaal één hebt, kan je er dan nog van af? Die vragen krijgen we deze weken veel in ons spreekuur. Aanleiding hiervoor is de spectaculaire premiestijging die uitvaartverzekeraar Ardanta per dit jaar heeft doorgevoerd.

Nog geen jaar te gaan

Eén van de bellers is Dick Koppers. Bij zijn geboorte in 1954 kreeg hij een uitvaartverzekering cadeau van zijn oma. In het begin betaalde zij de premie, later deed Dick dit zelf. Jaar na jaar steeg de premie. Vaak met een procent of 3 per jaar, de laatste paar jaar met meer dan 10 procent. Dit jaar, na al 68 jaar premie te hebben betaald, en met nog ongeveer een jaar aan premieverplichtingen te gaan, laat Ardanta de premie stijgen van 32 euro naar ruim 100 euro. Per maand. Een stijging van ruim 200 procent.

Het echtpaar Visser maakt het nog bonter mee. Zij betalen al meer dan 40 jaar premie, en hebben nog 8 maanden betalen te gaan. Dit jaar schroeft Ardanta de premie in één keer op van € 13,63 naar € 69,82. Per persoon, per maand. Een premiestijging van ruim 400 procent!

Kostenstijgingen

Ardanta schrijft deze enorme premiestijgingen toe aan de hoge inflatie van vorig jaar. Nu was die inderdaad hoog, maar gelukkig bij lange na geen honderden procenten. Dus hoe zit het nou echt? Het blijkt ermee te maken te hebben dat degenen die tot honderden procenten meer premie moeten betalen, vaak al ouder zijn en nog maar een korte periode premie hoeven te betalen. Hadden zij bijvoorbeeld hun uitvaart verzekerd voor 10.000 euro, dan is er als gevolg van de inflatie van 10 procent nu 11.000 euro nodig voor eenzelfde soort uitvaart. Deze kostenstijging van 1.000 euro wil Ardanta terugverdienen door de premie te verhogen. Diegenen die nog maar kort premie hoeven te betalen, zoals de heer Koppers en het echtpaar Visser, krijgen daardoor de grootste stijgingen voor hun kiezen.

U mag prijsstijging Ardanta weigeren

U heeft het recht om de premiestijging te weigeren. Het verzekerde bedrag voor de uitvaart blijft dan wel op het oude niveau. Heeft u zelf nog wat spaargeld, dan kan dit een prima keuze zijn; neemt u contact op met Ardanta. De verzekering afkopen lijkt nooit verstandig; u zult minder terugkrijgen dan u aan premies heeft ingelegd.

Of een uitvaartverzekering nog steeds een goed kraamcadeau is? Wij geven geen cadeau-adviezen, maar zelfs het Verbond van Verzekeraars beaamt: als u maar oud genoeg wordt, betaalt u (veel) meer premie dan u voor uw uitvaart nodig heeft. Oh ja: in de praktijk blijken vele uitvaartpolissen vergeten te worden. Eenmaal teruggevonden zijn deze vaak alsnog te gelde te maken, ook (lang) na overlijden. Ons spreekuur helpt u op weg om vergeten polissen terug te vinden. Of kijk de uitzending van Meldpunt terug, waarin uitgebreid aandacht is besteed aan de uitvaartverzekering van Ardanta.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

Geef een reactie