rabobank

Rogier de Haan: Pensioenfonds Rabobank stapelt fout op fout

Hoe Ine Schreurs in de hoek werd gedrukt door haar eigen pensioenfonds, hadden we niet zelf kunnen verzinnen. In 1998 was haar huwelijk geëindigd in een echtscheiding. De afspraak was om elkaars pensioenen te verevenen. Dat betekent dat de één recht zou hebben op de helft van het pensioen dat de ander tijdens het huwelijk had opgebouwd.

De exen meldden de echtscheiding meteen bij hun pensioenfondsen. Belangrijk, want met zo’n melding binnen 2 jaar na de scheiding zijn de pensioenfondsen wettelijk verplicht om het verevende pensioen rechtstreeks aan de ex uit te betalen. Die hoeven dat dan niet aan elkaar uit te betalen. De pensioenfondsen bevestigden de ontvangst van de papieren en de gemaakte afspraken.

Deel misgelopen

Jaren gingen voorbij, Ine had nooit meer contact met haar ex. In 2014 ontving ze haar prepensioen. Iets meer dan 200 euro per maand. Weer gingen jaren voorbij. Eind 2020 zou haar ex AOW ontvangen. Toen ze maar geen bericht kreeg van zijn pensioenfonds, ABP, nam Ine zelf contact op. Wat bleek: haar ex kreeg al 2 jaar pensioen, maar dat was niet verevend. Ine was daardoor haar deel misgelopen. Gelukkig maakte ABP dit snel in orde en kreeg Ine een nabetaling.

‘Regel het zelf maar’

Alles leek in orde, totdat Ine begin 2021 bericht kreeg van haar eigen Rabobank pensioenfonds. Wat bleek: ook dit pensioenfonds was vergeten het pensioen te verdelen. Van de 220 euro die Ine elke maand ontving, had al sinds 2014 een deel naar haar ex moeten gaan. Ine vroeg om de verdeling meteen alsnog door te voeren, maar Rabobank weigerde. Dit moest Ine zelf maar met haar ex regelen. Ondertussen bleef Ine elke maand tegen haar zin het te hoge pensioen ontvangen. Als klap op de vuurpijl stuurde haar ex haar een aangetekende aanmaning voor 11.000 euro achterstallig pensioen.

Het volgende probleem…

Ine kon er niet van slapen, maar beet zich in de zaak vast. Na een halfjaar zag ze eindelijk resultaat. Rabobank voerde de verevening alsnog door en betaalde ook het achterstallige pensioen van 11.000 uit aan de ex. Rabobank stuurde een excuusbrief naar Ine, maar kondigde in diezelfde brief doodleuk het volgende probleem aan: die 11.000 euro zou worden verrekend met Ine’s pensioen. De komende 10 jaar zou Ine nog geen 3 tientjes pensioen ontvangen, totdat alles was terugbetaald.

Fout niet afschuiven

Ine diende een klacht in bij het pensioenfonds. Dat stelde de behandeling ervan keer op keer uit. Voor onbepaalde tijd. Uiteindelijk meldde Ine zich in ons spreekuur. Dit was een duidelijke zaak: het pensioenfonds had zo’n beetje alles fout gedaan, terwijl Ine niets te verwijten viel. Dan is het onredelijk om de fout af te schuiven op je eigen gepensioneerde. We meldden onze bevindingen bij het pensioenfonds. Binnen één dag trok Rabobank de vordering op Ine volledig in. Ine is verlost van maandenlange stress. En wij blijven in verbazing achter over de totale onverschilligheid waarmee pensioenfondsen hun eigen deelnemers het leven zuur kunnen maken.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie