nabetaling pensioen

Rogier de Haan: ‘Niet elke pensioennabetaling geeft recht op schadevergoeding’

De vaste lezer van deze rubriek weet dat we de afgelopen paar jaar de pensioenen van tienduizenden ABP-gepensioneerden hebben helpen verhogen. De actie leidde daarnaast tot vaak enorme nabetalingen van achterstallig pensioen.

Toen het stof van deze megaoperatie neerdwarrelde, bleek dat velen belastingschade hadden geleden als gevolg van die nabetalingen. Heffingskortingen waren weggevallen, toeslagen moesten worden terugbetaald. Door de nabetaling bleef er vaak netto minder pensioen over dan wanneer het pensioen op tijd zou zijn uitbetaald. We dienden een uitvoerige schadeclaim in bij ABP. Na veel overleg resulteerde dit in de vermoedelijk grootste schaderegeling ooit in de pensioenwereld. Tienduizenden ABP’ers hebben sindsdien een schadevergoeding ontvangen. Er is meer dan 20 miljoen euro aan schadevergoedingen uitgekeerd, en de teller loopt door.

Geen nabestaandenpensioen

Ondertussen zien we dat sommige andere pensioenfondsen het goede voorbeeld van ABP volgen. Een belangrijke ontwikkeling. Toch is het betalen van zo’n schadevergoeding niet vanzelfsprekend. Daar is alleen ruimte voor, als het pensioenfonds juridisch verwijtbaar is geweest. En dat is niet altijd het geval. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van mevrouw S.. Zij was lang geleden gescheiden. Haar ex-man had een goed pensioen. Als hij zou overlijden, zou mevrouw S. een nabestaandenpensioen krijgen. Toen ze ons belde, was haar ex al jaren dood. Toch kreeg ze geen nabestaandenpensioen. De reden daarvoor was, dat ze na haar scheiding was hertrouwd.

Ouderwetse hertrouwclausule

Deze ‘hertrouwclausule’ zien we zo af en toe opduiken in oude pensioenreglementen, en was ooit gebaseerd op de gedachte dat de man zijn vrouw financieel moet verzorgen. Trouwde de vrouw opnieuw, dan moest de nieuwe man haar verzorgen. Elke financiële band met de ex verviel, waaronder het recht op nabestaandenpensioen. In de loop van de jaren hebben we al een reeks pensioenfondsen weten over te halen om deze ouderwetse bepaling te schrappen. Niet omdat de hertrouwclausule destijds niet was toegestaan, maar omdat ze niet meer van deze tijd is. Tot nu toe heeft elk pensioenfonds dat we hierop aanspraken, de bepaling met terugwerkende kracht geschrapt. Dat leidde tot vele nabetalingen aan evenzoveel hertrouwde exen.

Zoon wil meer

En nu was mevrouw S. aan de beurt. Door onze bemoeienis kreeg ze een vorstelijk nabestaandenpensioen, plus een nabetaling van meer dan 200.000 euro. Mooi resultaat, dachten we. Totdat haar zoon belde. In plaats van ons te bedanken, wilde hij dat wij een claim zouden indienen voor belastingschade. Wij konden en wilden hem hier niet mee helpen, omdat de nabetaling uit coulance was gedaan. Het pensioenfonds had naar ons oordeel geen juridische fout gemaakt. De zoon stapte hierop naar een advocaat, die er wel brood in zag. We wensen hem veel geluk, maar vrezen voor een lang en duur gevecht met een teleurstellende uitkomst.

Rail&OV-pensioenen

Onze op dit moment lopende actie voor Rail&OV-gepensioneerden leidt inmiddels ook al tot de nodige nabetalingen. Of we dat laten volgen door een massale schadeclaim, zullen we beoordelen als het stof is neergedwarreld.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

(Bron: MAX Magazine. Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord