Spreekuur MAX Ombudsman

Rogier de Haan: “Het MAX Ombudsman spreekuur zoekt vrijwilligers, helpt u mee?”

Deze week begon  de maandagochtend met een spreekuur als vele andere. Een MAX-lid belde ons met een vraag over de ‘aanvulling samenvallende diensttijd’ van pensioenfonds ABP. Ze had gehoord dat wij gepensioneerde tweeverdieners hiermee weleens een hoger pensioen wisten te bezorgden. Kwam zij hier ook voor in aanmerking?

Onze spreekuurmedewerker gaf mevrouw alle nodige informatie om haar kansen te beoordelen en de aanvulling zo nodig aan te vragen. Voor ons een koud kunstje: sinds we deze aanvulling in 2019 ontdekten, zijn we hier al duizenden keren over gebeld. Veel van die bellers laten ons een tijdje later weten dat hun pensioen inderdaad verhoogd is.

Nabetaling van ABP

Daarna belde een MAX-lid naar het spreekuur dat al een nabetaling had gekregen van ABP; 55.000 euro netto maar liefst. Dat was fantastisch, maar nu verwachtte hij een enorme naheffing van de Belastingdienst. Viel daar iets aan te doen? Onze spreekuurmedewerker legde uit dat wij voor deze situaties een schaderegeling met ABP hebben getroffen. Als het goed is, krijgt meneer dit jaar nog een schadevergoedingsvoorstel in de brievenbus. Mocht dat niet zo zijn, kan hij het beste even contact opnemen met ABP. En wij vinden het altijd leuk om te horen hoe het afloopt.

Betalen voor papieren post

Er volgden een paar bellers die het een schande vinden dat zorgverzekeraar VGZ extra premie heft voor mensen die papieren post willen ontvangen; ze gaven aan dat ze ons voorstel ondersteunen om hiertegen op een ludieke manier te protesteren.

Blokverwarming

Een MAX-lid belde naar het spreekuur over zijn blokverwarming; zelf stookt hij nauwelijks, maar hij betaalt wel fors mee aan de stookkosten van de andere bewoners van het appartementencomplex. Hoe zit dat juridisch en valt daar wat aan te doen? De spreekuurmedewerker nam even de tijd om uit te zoeken hoe dit zit en om intern te overleggen, en belde meneer daarna terug. Ga na of er een warmtekostenverdeler op de eigen radiator zit, en zo nee vraag dat aan bij de verhuurder. Informeer ook naar de verdeelsleutel van de stookkosten. Komt u er niet uit, dan kunt u naar de Huurcommissie.

Ga zo maar door

En verder… Een vraag van iemand tijdens het spreekuur die in het verleden een consumptief krediet had. Kwam zij in aanmerking voor compensatie van te veel betaalde variabele rente? Een mevrouw wier caravan uit de stalling is gestolen. Een vraag over de AOW voor samenwonenden, een meneer die wat wil weten over curatele, een mevrouw heeft haar spataderen laten behandelen, maar het resultaat blijft uit; wat te doen? En een moeder die zich zorgen maakt over de financiële situatie van haar alleenstaande dochter met twee kinderen; deze zaak leggen we voor aan onze Soresdienst.

Helpt u mee bij ons spreekuur?

Het was al met al een normaal spreekuur, in al zijn variatie en kleinere en grotere onderwerpen. Iedereen kreeg informatie, een advies, een luisterend oor, een goede doorverwijzing. Het eerste telefoontje had een speciaal randje: mevrouw was onze 55.555ste beller! Ons spreekuurteam is een mix van professionals en geschoolde vrijwilligers. Gezelligheid vinden we belangrijk. Lijkt het u leuk om hier deel van uit te maken, bel dan naar ons spreekuur.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

(Foto: Shutterstock)

Geef een reactie