Het UWV

Rogier de Haan: ‘Doorbraak dossier UWV-toeslagen’

Al geruime tijd helpen we als MAX Ombudsman een grote groep arbeidsongeschikten die in de financiële problemen zijn gekomen door een nabetaling van hun pensioenfonds.

Zo brachten we aan het licht dat ruim 8.000 arbeidsongeschikten een nabetaling van achterstallig arbeidsongeschiktheidspensioen hadden ontvangen van pensioenfonds ABP. Daardoor moesten ze vaak hun zorg- en huurtoeslag inleveren. Het jaar erop ontvingen ze bovendien een gepeperde belastingaanslag. Veel nabetaalden schoten er hierdoor honderden tot duizenden euro’s bij in. Met ABP troffen we een schaderegeling voor deze gedupeerden.

Alles én meer teruggevorderd door het UWV

Sindsdien kregen we meldingen van toeslagontvangers die in nog veel diepere problemen zijn geraakt door zo’n pensioennabetaling. Het gaat om de groep allerarmsten die niet rond kunnen komen van alleen een WIA-uitkering. Zij krijgen een toeslag van UWV die ze tot op het bestaansminimum tilt. Ook UWV komt langs als blijkt dat er een nabetaling van het pensioenfonds klaarligt. Maar waar de Belastingdienst het terugvorderen van toeslagen beperkt tot één jaar, wil UWV álles terug, zelfs toeslagen die al tien jaar geleden zijn uitbetaald. UWV vordert zelfs meer terug dan de gedupeerden ooit op hun bankrekening hebben ontvangen. Dat komt doordat UWV bruto terugvordert wat ooit netto is uitbetaald.

Gevolgen van achterstallig pensioen

De desastreuze gevolgen van dit beleid lieten we eind vorig jaar op deze plek zien, aan de hand van het schrijnende verhaal van de heer Vreven. Hij was als tegelzetter arbeidsongeschikt geraakt en moest sindsdien rondkomen van een WIA-uitkering. Om zijn inkomen op het sociale minimum te krijgen, ontving hij al jaren een UWV-toeslag van meer dan € 500 per maand. Totdat Vreven in mei 2022 een brief van zijn pensioenfonds Bouw ontving. Hij bleek al die jaren recht te hebben op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Het achterstallige pensioen bedroeg zo’n € 40.000 euro. Vreven meldde dit direct bij UWV. Zij zetten de toeslag stop en stelden een vordering tegen Vreven in van € 57.000. Vreven was al bang voor zware financiële gevolgen. Naast zijn UWV-toeslag had hij namelijk ook te vrezen voor onder meer de huur- en zorgtoeslag en de inkomstenbelastingen. In totaal zou Vreven een schuld van € 30.000 oplopen. Om die reden accepteerde hij het arbeidsongeschiktheidspensioen niet. Daardoor leefde Vreven sinds mei 2022 ver onder het bestaansminimum en met een duizelingwekkende vordering van UWV boven zijn hoofd. Hij sliep slecht en had geen idee wat hij moest doen.

Uit de problemen

Wij besloten te proberen Vreven bij de financiële afgrond vandaan te halen. Na lang onderhandelen met zowel pensioenfonds Bouw als UWV is dat gelukt. Met het fonds kwamen we een schadevergoeding overeen. En met UWV spraken we af dat Vreven alleen de netto nabetaling van het fonds zou hoeven door te betalen. De rest van het openstaande bedrag zou UWV dan kwijtschelden. Met deze afspraken zwart op wit durfde Vreven het aan om het arbeidsongeschiktheidspensioen alsnog aan te vragen. Inmiddels is hij uit de financiële problemen. Dezelfde meldingen kregen we van ABP-gepensioneerden. Voor hen hanteert UWV dezelfde regeling als voor de heer Vreven. Voor meer informatie over de details kunt u zich bij ons melden.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Rogier de Haan heeft in 2013 samen met Jeanine Janssen MAX Ombudsman opgericht. MAX Ombudsman maakt veel voorkomende klachten en georganiseerd onrecht zichtbaar. Hierover gaan de columns van Rogier de Haan. Lees hier al zijn columns.

Geef een reactie