reis

MAX Ombudsman: reis afgebroken door corona; recht op korting

Op 15 juli 2019 boekte de familie Ooink een camperreis door Amerika. Op 10 maart 2020 vlogen ze naar Chicago waar ze de volgende dag hun camper konden ophalen. Op 8 april zouden ze de camper weer inleveren om diezelfde dag vanaf San Francisco naar Amsterdam terug te vliegen. Dat liep anders…

In verband met corona gingen de landsgrenzen sluiten en was de familie verplicht om de reis af te breken en al op 19 maart naar Nederland terug te vliegen. In de wet op de reisovereenkomst staat dat burgers prijsvermindering krijgen voor niet genoten reisdagen. Oók als er sprake is van overmacht of een onvoorziene omstandigheid. Extra schadevergoeding hoeft de reisorganisatie niet te betalen bij overmacht. Dit heet dwingend recht en er kan niet van worden afgeweken. Dus discussie erover zou niet mogelijk kunnen zijn.

‘Overmacht’ geldt niet

Toch zegt de reisorganisatie de dagen niet te zullen vergoeden. Ze beroepen zich, onterecht volgens de wet, op overmacht. Familie Ooink heeft gelukkig een rechtsbijstandsverzekering bij Univé. Maar tot hun verbazing gaat Univé ook niet verder met de zaak. Daarop meldt de familie zich bij ons.

Verkeerd beoordeeld

We nemen contact op met Univé. Eerst geven ze aan dat in tijden van corona de regels steeds zijn gewijzigd. Nadat we hen vertellen dat deze regel er altijd al was, gaan ze de zaak opnieuw bekijken. Dan constateren ze dat ze een verkeerde beoordeling hebben gedaan. Ze gaan de zaak alsnog behandelen. Ze hebben ook gekeken naar andere gevallen die dezelfde foute beoordeling hebben gekregen. Ook daarmee gaan ze aan de slag. Eerder heeft de geschillencommissie ook een verkeerde uitspraak gedaan op dit terrein. Gelukkig lijkt dat eenmalig te zijn geweest.

Vraag een second opinion

U zou natuurlijk mogen verwachten dat de juridische beoordeling klopt als u een rechtsbijstandsverzekering heeft. Maar ook daar gaat het soms mis. Weet dat bij alle rechtsbijstandspolissen een optie in de voorwaarden zit voor een second opinion. Mocht u ooit twijfelen, dan kunt u daar een beroep op doen.
Gelukkig is het nu goed gekomen met de familie Ooik; de reisorganisatie heeft inmiddels 1.300 euro overgemaakt.

Heeft u vragen aan MAX Ombudsman? MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie