Casino-pensioen

Jan Slagter: ‘Casino-pensioen’

Stelt u zich eens voor: je weet niet wat je volgende maand of volgend jaar aan pensioen uitgekeerd krijgt en wat er nog over is in jouw pensioenpot. Dat kán toch niet! Toch staat die verontrustende toekomst de 3 miljoen ouderen in Nederland te wachten als de nieuwe Pensioenwet wordt aangenomen door de Tweede en vervolgens Eerste Kamer.

Parlement is aan zet

3 jaar geleden sloten de werkgevers, de FNV en het kabinet een Pensioenakkoord, dat het huidige pensioenstelsel volledig op zijn kop zet. Vorige maand presenteerden de 3 partijen gezamenlijk (op zich al heel bijzonder) de op basis van dit akkoord uitgewerkte nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP), waarover het parlement zich gaat buigen. Vorige week is de behandeling van de wet al begonnen met een dag hoorzittingen in de Tweede Kamer.

Veel te complex

De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen en de seniorenverenigingen KBO-Brabant en KBO Noord-Holland verwijzen de wet naar de prullenmand. Ze zeggen: Kamerleden wordt gevraagd in te stemmen met een wetsvoorstel waarvan de inhoud zelfs door deskundigen nauwelijks wordt begrepen. Politici begrijpen de details al helemaal niet en denken dat ze de discussie over kunnen laten aan deskundigen. Dit is een gevaarlijk misverstand. De complexiteit en de impact van de WTP is dermate groot dat de regering zich tweemaal had moeten bedenken alvorens deze wet in te dienen. Illustratief daarvoor is een Memorie van Toelichting van 363 pagina’s.” Inderdaad, als je zo veel woorden nodig hebt om de wet uit te leggen, dan klopt er fundamenteel iets niet.

 Senioren zijn kritisch

Binnen de FNV zelf heerst verdeeldheid over de pensioenplannen. Voorzitter Jan de Jong van FNV Senioren (200.000 leden) verstuurde namens de senioren een persbericht waarin hij de steun aan de voorgenomen pensioenhervorming opzegt. Volgens De Jong heeft het bestuur van de FNV “zich de afgelopen jaren niets gelegen laten liggen aan de betrokken inbreng van FNV Senioren en andere seniorenorganisaties” in de discussie over het pensioenakkoord en is het vertrouwen “verdampt”. Deze kritiek kwam De Jong duur te staan; het algemeen bestuur van de FNV royeerde de voorzitter van de seniorensector na 40 jaar lidmaatschap van de bond. Een vooraanstaand bondsbestuurder zo de mond snoeren vind ik schandalig.

 Van vast naar variabel

In het nieuwe pensioenstelsel verdwijnt de belofte van een vast pensioen, met mogelijke indexatie. Daar komt een variabele uitkering voor in de plaats, waarvan de hoogte afhankelijk wordt van de beurskoersen. Hoogst onzeker dus. Vandaar dat wel wordt gesproken over een ‘casino-pensioen’. De waardevastheid die we ooit met elkaar hebben afgesproken is straks helemaal van de baan.

Nieuwe wet is onnodig

En die nieuwe pensioenwet is helemaal niet nodig! Als De Nederlandsche Bank en de politiek vandaag besluiten om de rekenrente naar 2% te brengen, dan krijgen de ouderen morgen eindelijk waar ze recht op hebben. Dan kunnen namelijk alle pensioenen geïndexeerd worden, dus gecompenseerd voor inflatie. Iets wat al dertien jaar niet is gebeurd als gevolg van de huidige voorwaarden van De Nederlandsche Bank. Er zit 1.800 miljard euro in de pensioenpot en de pensioenfondsen halen daar jaarlijks een rendement op van gemiddeld 7 procent. Dat geld is uitgesteld loon van de werkenden en gepensioneerden. Daar heb je vanaf te blijven.

Besparing gevonden!

De ombouw naar nieuw pensioenstelsel gaat de pensioenfondsen (en dus de premiebetalers) miljarden kosten. Door de pensioenen onmiddellijk te indexeren én een inhaalindexatie over de afgelopen 13 à 14 jaar toe te passen, stroomt ook de schatkist vol. Over uitbetaalde pensioenen wordt immers belasting geheven. Zo kan de gerechtvaardigde verhoging van de pensioenen bijdragen aan het terugdringen van het begrotingstekort.

(Foto: Shutterstock)

Geef een antwoord

Reacties (4)

  Papua says:

  Jan Slagter heeft helemaal gelijk !! De hele zg pensioenhervorming [in mijn ogen Vervorming !] is al jaren ten nadelen van de Pensioenopbouwers én in direct zin al jaren zeer nadelig voor de gepensioneerden !! Als 79 jarige is mijn pensioen 2 keer gekort , prijscompensatie al circa 13 jaar NIET van verleent !!
  Dit, terwijl bv de levensmiddelen / energie / belastingen , gewoon maar kunnen gaan stijgen ! Maar dat schijn allemaal WEL te kunnen in ons opgedrongen [onrechtvaardig ] marktwerking systeem welke schrijnende Armoede heeft veroorzaakt ! Dit , terwijl er een groep [super] Rijken wel de mogelijkheid had om zich nog meer te verrijken !!
  Sinds het aantreden kabinet Rutten van VVD /CDA en CU [ notabene 2 christelijke partijen ] is er een schandalige 18e -eeuwse situatie ontstaan !
  Vaak schaam ik mij daarvoor als Hollander !!
  Marinus van Zwam

  AadBle says:

  Was absoluut onnodig om destijds de rekenrente in te voeren. Gepensioneerden zijn daardoor ernstig tekort gedaan door niet te indexeren terwijl dit met een gemiddeld rendement van 7% geen probleem zou moeten zijn. Wat mij betreft tart dit alle vormen van behoorlijk bestuur.

  Het zou prettig zijn als er wat meer (media) aandacht zou zijn voor het rekenkundige aspect, zodat het voor iedereen duidelijk is dat met een dergelijke reserve en gemiddeld rendement onmogelijk is dat deze reservepot ooit leeg raakt. Sterker nog; de pensioenreserve zal alleen maar groter worden. Ook het naïndexeren van de aanvullende pensioenen zal geen probleem zijn.

  Ik weet niet waar de onwil en halsstarrigheid bij de overheid, pensioenfondsen en vakbond vandaan komt. Ligt het aan het ontbreken van de rekenvaardigheid, willen ze domweg niet toegeven destijds grove fouten te hebben gemaakt of gaat het hier om pure diefstal (de grootste pensioenroof ooit). Ik denk het laatste.

  Het zou ook prettig zijn als nog niet gepensioneerde deelnemers (werkenden) en studerende jongeren zich eens verdiepen in de pensioen- en AOW-fiscaliseringsproblematiek, in plaats van dit te zien als een soort van “ ver van mijn bed-show”. En hiertegen in het geweer komen. Want een ding staat vast. Deze groep zal in de toekomst ernstig de dupe zijn van de, door de overheid (onder goedkeuring van Pensioenfondsen en vakbond) in te voeren nieuwe pensioenwet en andere aanpassingen zoals fiscalisering van de AOW.

  De fiscalisering AOW staat in het verkiezingsprogramma van D66. Overigens zonder nadere toelichting. Wat mij betreft ook iets om onder de aandacht te brengen, omdat simpelweg alle (toekomstige) gepensioneerden na verloop van tijd 19% meer belasting gaan betalen over AOW en aanvullend pensioen.

  Bert v Heeswijk says:

  Jan Slachter slaat de spijker op zijn kop. Er zit een smerig geurtje aan de WTP wet.
  .- deskundigen van naam met forse kritiek op de WTP zijn door dit kabinet in de ban gedaan.
  – De beleggingsportefeuille, waaronder het SBBL(waardeloze staatsobligaties)daarvan moet 33% afgenomen worden.
  – art. 83 schrappen van eigendomsrecht
  – kunstmatig hanteren van de laagste rekenrente binnen Europa door dhr Knot.
  -ik zo nog wel een tijdje doorgaan.
  Kortom: De WTP riekt naar frauduleus handelen door staatje Nederland en de premiebetaler beroven van een behoorlijk ouderdomspensioen

  Jan Jacobs says:

  Er is weinig aan toe te voegen. Het is zo duidelijk als wat. Alleen hoe gaan we dit oplossen dat het niet doorgaat? Of wordt het ‘we stonden erbij, keken ernaar en doen niks (!)