echtscheiding

Echtscheiding en partnerpensioen

Bij een echtscheiding kunt u van alles afspreken over de opgebouwde pensioenen. Laat u hierover goed voorlichten. En meld de scheiding altijd, binnen 2 jaar, aan het pensioenfonds.

De heer Van Bekrum is 2 keer gescheiden. Bij beide echtscheidingen was het de gezamenlijke keuze om de financiële banden zo veel mogelijk door te knippen. Eén van de afspraken was dat ieder het eigen pensioen zou houden. In 2000 trouwde de heer Van Berkum voor de 3e keer, met zijn huidige vrouw. In 2007 ging hij met pensioen. Zijn pensioenverzekeraar Nationale-Nederlanden berichtte dat zijn vrouw na zijn overlijden jaarlijks zo’n 10.000 euro aan partnerpensioen tegemoet zou kunnen zien. Een geruststellend bedrag, waarmee ze ook in haar eentje het gezamenlijke huis zal kunnen behouden.

Te weinig om van rond te komen

Alles leek in orde, totdat de heer Van Berkum jaren later weer een brief kreeg van Nationale-Nederlanden. De pensioenverzekeraar had ontdekt dat de heer Van Berkum meerdere huwelijken achter de rug had. Dit betekende dat het overgrote deel van het partnerpensioen naar de 2 exen zou gaan. Voor zijn huidige partner zou nog geen 2.000 euro per jaar resteren. Te weinig om na zijn dood van rond te kunnen komen. De heer Van Berkum nam contact op met Nationale-Nederlanden om te vertellen over de gemaakte pensioenafspraken. Maar hij kreeg niets gedaan; het eindoordeel luidde dat dit nu eenmaal zo geregeld is in de wet. De heer Van Berkum geloofde zijn oren niet en legde de kwestie aan ons voor. Viel hier nog iets aan te doen?

Afwijken van de regel mag

Op zich heeft Nationale-Nederlanden gelijk: bij echtscheiding wordt het tijdens het huwelijk opgebouwde partnerpensioen automatisch toebedeeld aan de ex. Dit heet vanaf dat moment ‘bijzonder partnerpensioen’. Zo staat het inderdaad in de wet. Afwijken van deze regel kan, maar dan moet dit uitdrukkelijk worden afgesproken. En ja, bij de echtscheidingen had niemand zelfs maar nagedacht over zoiets als ‘bijzonder partnerpensioen’. Toch is Nationale-Nederlanden te kort door de bocht gegaan. Want er is wél wat aan te doen. Als de exen alsnog afstand doen van hun bijzonder partnerpensioen, wordt het partnerpensioen van zijn huidige vrouw hiermee aangevuld. Voorwaarde is wel dat Nationale-Nederlanden hiermee instemt. Ook dít is geregeld in de wet.

Nieuwe berekening

We legden onze bevindingen eerst maar eens voor aan de heer Van Berkum. Deze klaarde meteen op. Hij had namelijk nog steeds contact met zijn exen en wist zeker dat ze zouden meewerken. Vervolgens legden we aan Nationale-Nederlanden voor of we ook op hun medewerking konden rekenen. Ook dat bleek het geval. Wel zal Nationale-Nederlanden een nieuwe berekening van het partnerpensioen maken. Aangezien de vrouw van de heer Van Berkum een stuk jonger is dan de 2 exen, zal het niet 10.000 euro worden. Maar er zal genoeg overblijven om ook na het overlijden van de heer Van Berkum rond te kunnen komen.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie