De nasleep van een heldendaad

Stelt u zich eens voor: u woont alleen en wordt onwel. U heeft onmiddellijk hulp nodig, maar niemand heeft de sleutel van uw voordeur. U zult blij zijn als de politie uw voordeur eruit ramt, zodat u naar het ziekenhuis kan worden gebracht.

Zo ging het ook met de heer Fahmel. Op een avond zakte hij ineens door zijn benen. Hij kon niet meer opstaan en bleef de hele nacht op de koude vloer liggen. Een vriendin maakte zich ongerust en belde uiteindelijk de politie. Deze forceerde de voordeur. Het meegekomen ambulancepersoneel bracht de heer Fahmel naar het ziekenhuis. De hulp bleek net op tijd; inmiddels is de heer Fahmel weer de oude.

Gepeperde rekening

Een paar weken later kreeg de heer Fahmel een gepeperde rekening van zijn verhuurder. De kosten van een nieuwe voordeur bedroegen 1.648 euro. Of de heer Fahmel even wilde betalen. Dit kon hij niet, meldde hij de verhuurder. Vervolgens stapelden de incassobrieven zich op. Uiteindelijk belde de heer Fahmel naar ons spreekuur. Zijn vraag: wie moet de rekening van de voordeur betalen? Het antwoord zal u verbazen en mogelijk zelfs irriteren. De heer Fahmel hoeft de rekening in ieder geval niet te betalen. In het huurrecht is geregeld dat schade aan de buitenkant van het huis voor rekening van de verhuurder komt. Dit is alleen anders als de huurder zelf schuld heeft aan de schade. De verhuurder moet dat bewijzen. In een geval als dit zal dat niet lukken.

Kosten voor de politie

Maar dan. De verhuurder heeft er niet om gevraagd om de deur te laten inbeuken en had er geen enkel belang bij. Waarom zou uitgerekend de verhuurder de veroorzaakte schade, die vaak in de duizenden euro’s loopt, moeten ophoesten? Hoge instanties als de Nationale Ombudsman en de Hoge Raad hebben zich verschillende keren over deze vraag gebogen. Hun conclusie: in zo’n geval moet niet de huurder, ook niet de verhuurder, maar de politie voor de kosten opdraaien. Met de verhuurder kwamen we er snel uit: de heer Fahmel hoefde toch niets te betalen. De verhuurder legde vervolgens de rekening bij de politie neer. Die is hier zacht gezegd niet blij mee en is niet van plan om in dit soort situaties standaard voor de kosten op te draaien.

Wat vindt u?

Dit probleem is groter dan u wellicht zou denken. Een inval als bij de heer Fahmel doet zich duizenden keren per jaar voor. De politie verricht hierin heldenwerk. Het laatste woord is hier dan ook nog niet over gezegd. Wij zijn benieuwd: wie moet volgens u het kind van deze rekening zijn? En wie moet er betalen als de hulpbehoevende niet de huurder, maar de eigenaar van het beschadigde huis is?

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.

Geef een reactie

Reactie

  1. JohnvanWette says:

    Naar mijn mening is de huurder c.q. bewoner aansprakelijk voor de kosten, in geval van een eigen woning is dat de eigenaar/bewoner. Wanneer ik op straat onwel wordt en met een ambulance moet worden vervoerd zijn de kosten ook voor mijzelf (of voor mijn verzekering waar ik de premie voor betaal). De kosten zijn zeker niet voor de politie, dat zou mogelijk heel ongewenst (niet) handelen tot gevolg kunnen hebben.