Nieuwe snelheidsregels in België

Sinds 1 januari 2017 geldt in Vlaanderen buiten de bebouwde kom een maximumsnelheid van 70 kilometer per uur in plaats van 90 kilometer per uur. Tenzij met borden iets anders wordt aangegeven. In Wallonië blijft de maximumsnelheid buiten de bebouwde kom 90 kilometer per uur.

Borden veranderen

Buiten de bebouwde kom is er vaak al een limiet van 70 kilometer per uur. Het zijn dus vooral de borden die veranderen en niet de snelheid. Vanaf nu zal alleen waar een andere snelheid geldt een bord staan. Op wegen waar 70 km/u geldt, staat niet langer een bord. Veel verkeersborden worden daardoor overbodig en die worden in de loop van 2017 verwijderd.

Veranderde omstandigheden

Bebouwing, bevolkingsdichtheid, gemotoriseerd verkeer, bewustwording van duurzame mobiliteit en toegenomen aandacht voor de zwakke weggebruiker hebben ertoe geleid dat de Vlaamse overheid koos voor een verlaging van de snelheidslimiet van 90 km/u naar 70 km/u.

Op de autosnelwegen en 2×2-wegen met een middenberm wijzigt de snelheid niet.

(Bron: ANWB, 70.vlaanderen.nl)

Geef een reactie