Nederlander

Nederlander gedraagt zich in de auto beter dan andere Europeanen, voor fietsers geldt het tegenovergestelde

Onder leiding van het Belgisch verkeersinstituut Vias is omvangrijk onderzoek gedaan naar verkeersgewoonten en wetgeving in 32 landen. Daaruit blijkt dat Nederlanders zich in verhouding met andere Europese landen beter aan de verkeersregels houden. Behalve op het gebied van fietsen dan.

35.000 weggebruikers bevraagd

Het is de tweede editie van het onderzoek, de eerste is in 2015 verschenen. In totaal doen 32 landen mee, waarvan 20 in Europa. Onder de overige 12 landen vallen onder andere de VS, Canada, India en Japan. In Nederland is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) partner. Het afgelopen jaar zijn in de 32 landen 35.000 weggebruikers bevraagd over hun gedrag in de auto, op de motor, fiets en als voetganger. Voor Nederland hebben er 1.000 mensen deelgenomen.

Met een slok op achter het stuur

Bij de vraag of er de afgelopen maand met drank op achter het stuur is plaatsgenomen, geven 10 op de 11 Nederlanders aan dat, dat niet het geval is. Dat is ruim 4 procentpunt onder het Europees gemiddelde. Het grootste verschil is er met België, waar maar liefst 1 op de 4 automobilisten aangeeft de afgelopen maand gereden te hebben met teveel alcohol op. De top 3 grootste alcoholgebruikers achter het stuur bestaat verder uit Frankrijk (22,3 procent) en Zwitserland (21,6 procent.) In het onderzoek is ook de vraag gesteld hoe hoog de pakkans geacht wordt. Nederlanders beoordelen die als laag. Slechts 1 op de 10 automobilisten (10,3 procent) zegt het afgelopen jaar een blaastest te hebben gekregen. In andere Europese landen blijkt de pakkans beduidend hoger. Gemiddeld heeft 18 procent geblazen. In Polen en Servië bijna de helft van de bestuurders.

Mobieltje in de auto

Nederlandse automobilisten gebruiken hun mobiel minder vaak in de auto dan de weggebruikers in andere landen. Waar een kwart van de Europese automobilisten in de voorgaande maand heeft ge-sms‘t, geappt, ge-e-maild of een social media update heeft gedaan, is dat in Nederland 18 procent.

Te hard rijden

Ondanks dat Nederlanders de pakkans op het gebied van te hard rijden hoog achten (4 op de 10 acht die kans waarschijnlijk), rijdt maar liefst 67,9 procent van de ondervraagden regelmatig te hard. Dat is dan weer wel hoger dan het Europese gemiddelde, dat op 61,5 procent ligt. In de bebouwde kom en op provinciale wegen gedragen Nederlanders zich iets beter, daar wordt in 2 procent van de gevallen iets harder gereden dan toegestaan.

Nederlandse fietser lapt regels aan zijn laars

Op de fiets houden Nederlanders zich veel minder goed aan de verkeersregels dan in de auto. Ruim een kwart (26,2 procent) geeft aan de afgelopen maand met teveel drank op de fiets te zijn gestapt. Het Europese gemiddelde ligt met 17,4 procent een stuk lager. Alleen Belgen (28 procent) en Denen (27,8 procent) maken het nog bonter. Een kwart van de Nederlandse fietsers zegt daarnaast de afgelopen maand te hebben geappt of op de smartphone te hebben gekeken. Ook dat is meer dan gemiddeld (18,9 procent) in Europa. Na het appverbod per 1 juli 2019, kunnen Nederlandse overtreders rekenen op een boete van 95 euro. Tenslotte is gevraagd naar het gebruiken van een helm. Die wordt slechts door 1 op de 10 Nederlanders gedragen, tegenover 7 op de 10 in de EU.

Reactie Veilig Verkeer Nederland

In een reactie tegenover het AD geeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) aan niet verbaasd te zijn over de uitkomsten. Woordvoerder Rob Stomphorst: ”Ondanks dat het aantal verkeersdoden sinds enkele jaren weer stijgt, blijft Nederland een zeer verkeersveilig land. Door preventiemaatregelen en campagnes weten automobilisten goed wat de regels zijn en vinden ze die belangrijk.” Dat fietsers sneller met drank opstappen of hun mobiel gebruiken, verrast VVN evenmin. “Het besef dat je als fietser kwetsbaar bent, is wellicht minder groot.” De verkeersveiligheidsorganisatie ziet ernaar uit dat er per 1 juli een appverbod op de fiets gaat gelden, maar wijst ook op de eigen verantwoordelijkheid. “Jaarlijks komen veel fietsers om in het verkeer. Het is een balansvoertuig, je bent kwetsbaar met te veel drank op of als je niet goed oplet.”

(Bron: AD, ANP)

Geef een reactie