fietspad

Beschadigd fietspad tegengekomen? Zo kunt u dat doorgeven

Over het algemeen zijn de fietspaden in ons land van goede kwaliteit, maar toch komt het weleens voor dat een fietspad beschadigd is. Soms levert dat gevaarlijke situaties op. U helpt uzelf en andere fietsers door dit door te geven. We leggen uit hoe u zo’n melding kunt maken.

Geen centraal meldpunt meer

In 2020 is de Fietsersbond gestopt met het centrale meldpunt voor problemen op en rond het fietspad. Volgens de bond vanwege een te lage interesse en gebrekkige respons van de verantwoordelijke overheden. Het is daarom iets lastiger geworden om een melding te maken van een gevaarlijke situatie, zoals bijvoorbeeld een ontbrekend of gesmolten stuk asfalt of losliggende tegels in een fietspad. Naast gemeenten zijn ook de provincies, Rijkswaterstaat, waterschappen, waterleidingbedrijven of Natuurmonumenten verantwoordelijk voor het beheer. Het 1e wat u moet doen is dus bepalen wie er in het geval van uw situatie verantwoordelijk is. Dat kunt u opzoeken op de wegbeheerders-kaart van Rijkswaterstaat.

Hoe een beschadigd fietspad doorgeven?

Om een melding te maken heeft u de precieze locatie van het probleem op het fietspad nodig. Kijk of u een naambordje van de straat ziet of bijvoorbeeld het kilometerpaaltje bij een provinciale- of rijksweg. Ook een bepaald kruispunt of bekend gebouw is makkelijk te onthouden. Maar nog handiger is het om een navigatie app te gebruiken of bijvoorbeeld Google Maps op uw smartphone. Maak daar liefst een schermafbeelding van of noteer de precieze positie. Om uw melding duidelijk door te geven is het ook handig zo mogelijk een foto van de gevaarlijke situatie te maken. U stuurt dit naar de verantwoordelijke wegbeheerder. Meestal is dit via internet mogelijk. Dat kan via het kaartje van Rijkswaterstaat of door zelf de betreffende website op te zoeken. In het geval van een gemeente kunt u op de gemeentesite zoeken met zoekwoorden als ‘melding’ of ‘meldpunt openbare ruimte’.

In het geval van een natuurgebied staat bij de ingangen vaak een bord als u het specifieke gebied betreedt. Als u hier fietspadproblemen tegenkomt, dan kunt u de bijbehorende website van het bedrijf of de organisatie erbij zoeken en er een melding van maken.

fietsknooppunten
Lees ook: Waarom fietsknooppunten soms niet kloppen (en waar u dat kunt doorgeven)

Wie is aansprakelijk bij ongevallen op het fietspad?

De Fietsersbond adviseert eventuele schade na een val door slecht onderhoud van een fietspad binnen een gemeente altijd te verhalen op de betreffende gemeente. Alleen wanneer het ongeval zo kort na de opgetreden schade aan het fietspad gebeurd is, dat de gemeente geen enkele mogelijkheid gehad heeft om het euvel te herstellen, bestaat er een kans dat de gemeente geen schadevergoeding hoeft te betalen. En als de gemeente bijvoorbeeld grind gestrooid heeft, moet er via borden voor de gevaren gewaarschuwd worden. Is dit niet het geval, dan is de gemeente aansprakelijk voor eventuele schade. Zoals hierboven vermeld kan er ook een andere wegbeheerder verantwoordelijk zijn dan de gemeente. U kunt dit opzoeken via de kaart van Rijkswaterstaat en bij de betreffende partij uw klacht indienen.

(Bron: Fietsen123, Fietserbond)

Geef een reactie