pensioen

Met pensioen? Mij niet gezien!

Het behalen van de pensioengerechtigde leeftijd, is voor steeds meer ouderen geen reden om te stoppen met werken. Het aantal mensen van 75 jaar en ouder dat nog aan het werk is, en niet met met pensioen, in de afgelopen jaar meer dan verdubbeld. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 

Liever doorwerken

Zijn er in 2003 nog 11.000 mensen van 75 jaar of ouder nog aan het werk, in 2016 is dit aantal gegroeid naar 25.000. De vergrijzing is ten dele de oorzaak van de stijging van dit percentage, maar ook het feit dat steeds meer mensen graag door willen werken. Ouderen zijn steeds vitaler, actiever en ondernemender. Daarbij is werk voor een aantal de juiste aanvulling op hun tijdsbesteding.

80-plus ook nog actief

Sinds eind september 2017 telt Nederland 2.800 werknemers van 80 jaar of ouder. Van deze werknemers is 85 procent in vaste dienst en hebben 400 krachten een flexibel arbeidscontract. De meeste arbeidskrachten werken parttime en vaak niet meer dan 12 uur per week. Maar een groep van 700 werknemers is nog altijd voltijds aan het werk.

Vooral in handel en kleine bedrijven

De meeste 75-plussers zijn te vinden in de handel en werkzaam bij kleinere bedrijven. Ook arbeidsplaatsen in bedrijfstakken als de landbouw en beheer van onroerend worden vaker opgevuld door een 75-plusser. Van de 25.000 75-plussers zijn er 16.00 als zelfstandige aan het werk. Daarentegen is er nog maar een gering aantal daarvan actief in de zorg en het onderwijs.

(Bron: ANP)

Geef een reactie

Reacties (2)

  Dieuwertje Eva says:

  Ik tel de maanden nog 33

  FilmFan says:

  Dat is mooi voor die 75 en 80 plussers dat ze nog aan het werk zijn.
  Maar er zijn ook mensen die zulk zwaar werk hebben gedaan dat diegene voor 60 al met pensioen moeten omdat hun lichaam gewoon kapot is.
  Mijn overleden moeder heeft vaak tegen mij gesproken dat mijn overleden opa en oma tot hun dood moesten werken en pensioen was er niet en wie niet werkte kreeg geen geld.En daar gaat het nu ook weer naar toe.
  Werken totdat je bent overleden.