Zijn onze dijken berekend op de snel stijgende zeespiegel?

Uit de laatste onderzoeken blijkt dat de zeespiegel wellicht veel sneller stijgt dan tot nu toe aangenomen. Dit door het smelten van de ijskappen op Antarctica. Voor Nederland kan dat aan het einde van deze eeuw neerkomen op een stijging van 1,80 meter. Dat blijkt uit berekeningen van de Universiteit Utrecht. Maar wat betekent dat voor ons land, dat sowieso al grotendeels onder de zeespiegel ligt?

Kustverdediging gebaseerd op stormen en niet op zeespiegelstijging

In 2013 is in het 6-jaarlijkse rapport van het VN-klimaatpanel nog uitgegaan van een wereldwijde zeespiegelstijging van gemiddeld 80 centimeter aan het eind van deze eeuw. Tijdens nieuw onderzoek is gebleken dat een stijging van 1.80 meter binnen 80 jaar niet ondenkbaar is. Onderzoeker Renske de Winter legt tegenover NOS uit dat onze kustverdediging tot nu toe altijd gebaseerd is geweest op stormen. “Dijken in de Randstad moeten een storm kunnen doorstaan die maar eens in de 10.000 jaar kan voorkomen. Vanuit de gedachte: hele kleine kans, maar extreem grote gevolgen. Wij denken dat je niet alleen naar die stormen moet kijken, maar vooral ook naar die kleine kans dat ijskappen veel sneller smelten.”

Deltaprogramma

In het Deltaprogramma 2018 van de Nederlandse overheid wordt al wel rekening gehouden met een snellere stijging van de zeespiegel. Momenteel worden de gevolgen van de hogere zeespiegelstijging onderzocht en voorjaar 2018 worden de eerste resultaten verwacht. Jane Albas van de Unie van Waterschappen geeft aan dat er elke 12 jaar wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn. “Wellicht moeten we na dit onderzoek de normen dus weer gaan bijstellen,” reageert zij. “60 procent van Nederland is gevoelig voor overstromingen en de gevaren daarvoor nemen steeds meer toe. Eigenlijk is het waterbeheer dus nooit af.”

Investeren

Jeroen Aerts, hoogleraar Water and Climate Risk aan de Vrije Universiteit Amsterdam maakt zich geen zorgen over de laatste berichten. “Het waterbeheer in Nederland is heel goed geregeld, maar het is natuurlijk wel zo dat ook dit nieuwe onderzoek laat zien dat de zeespiegelstijging-scenario’s eerder naar boven moeten worden bijgesteld dan naar beneden. Er zijn zelfs studies gedaan naar het opvangen van een stijging van 5 meter. Alleen is daarvoor veel meer geld nodig. Als het dus zo is dat het veel sneller gaat dan we denken, dan moeten we ook langzamerhand iets meer gaan investeren zodat we die extra investeringen uit kunnen smeren over een langere periode.”

(Bron: NOS)

Geef een reactie