Walvisachtigen

Walvisachtigen met grootste brein vertonen meeste ‘mensachtig gedrag’

Des te groter de hersenen van walvisachtigen zijn, des te socialer en complexer gedragen zij zich. En dat is weer afhankelijk van de grootte van de groep waarin zij leven. Dat is in een notendop de conclusie van een Brits-Amerikaans onderzoek onder 90 soorten walvisachtigen in vakblad Nature.

Hersencapaciteit

We weten al langer dat dolfijnen en walvissen ongelooflijk intelligent zijn. Na mensen hebben zij de grootste hersencapaciteit en in veel gevallen vertonen zij gedrag dat wij als menselijk benoemen. Uit het onderzoek is nu gebleken dat er een verband is tussen de grootte van het brein, de grootte van de groep waarin zij leven en de mate van ingewikkelde communicatieve functies die walvisachtigen uitvoeren. Zoogdieren die in zee solitair leven blijken een veel kleiner brein te hebben dan dieren die in groepen leven en zij vertonen ook veel minder complex gedrag.

Spreken in dialect

En waar moeten we dan aan denken, bij dat complexe gedrag? Dat zijn dus die mensachtige verschijnselen, zoals het bij de naam noemen van elkaar. Omdat de wetenschappers tijdens het onderzoek ontdekt hebben dat een groep dieren ook de naam kan noemen van een dier dat er op dat moment niet bij is, vermoeden zij dat die dieren dan net als mensen roddelen. Ook is al ontdekt dat de zeezoogdieren er verschillende soorten dialecten op nahouden en dat zij het leervermogen hebben om bepaalde handelingen van generatie op generatie over te brengen.

Intelligentie afhankelijk van leefomgeving

Als walvisachtigen zo intelligent zijn, waarom is hun ontwikkeling dan verder niet te vergelijken met mensen, zou u kunnen denken. In de Britse krant The Guardian legt één van de onderzoekers uit: “Elke leefomgeving brengt zijn eigen uitdagingen met zich mee. Als je boven water leeft, kun je leren hoe je een vuurtje stookt. Maar hoe slim walvissen ook mogen zijn, je zult ze nooit een vonkje zien maken.” Intelligentie is sterk afhankelijk van de leefomgeving.

(Bron: trouw.nl, rtlnieuws.nl)

Geef een reactie