Uniek: de steppekiekendief broedt in Nederland

Voor vogelliefhebbers is de zomer van 2017 er eentje om nooit meer te vergeten. De roofvogelsoort steppekiekendief heeft namelijk voor het eerst gebroed in Nederland. Het nest in Groningen is zelfs het eerst bekende in heel West-Europa.

Een unicum in Nederland

Normaal gesproken leeft de steppekiekendief alleen in Centraal-Azië en het zuidoosten van Europa. Dat er überhaupt eentje is gesignaleerd in Nederland, is dus al een unicum, laat staan een broedende. Een vrijwilliger van de werkgroep Grauwe Kiekendief heeft het vogelpaar eind mei toevallig ontdekt. Sindsdien is de aanwezigheid van de dieren expres geheim gehouden, zodat het broedproces zo min mogelijk verstoort zou worden. Inmiddels zorgen de steppekiekendief-ouders voor 4 jongen.

Volgens Vogelbescherming Nederland kan een verplaatsing van het broedgebied de reden zijn van de komst van de vogels naar Groningen.

Over de steppekiekendief

De Steppekiekendief is een roofvogel die voornamelijk kleinere vogels eet. De spanwijdte varieert tussen de 91 centimeter tot  de 1,18 meter. Naast steppekiekendieven, zijn er ook verschillende andere kiekendieven, zoals de grauwe, de blauwe en de bruine kiekendief. Deze vogels broeden ieder jaar in Nederland. Of de steppekiekendief ook een terugkerende broedvogel zal worden, moet nog blijken.

Zoals al eerder gezegd in dit artikel, is het reguliere leefgebied van de steppekiekendief Zuidoost-Europa en Centraal-Azië, maar daar komt het dier steeds minder vaak voor. Een van de redenen is dat in Kazachstan de landbouw intensiveert, waardoor het dier hier moeilijker kan broeden in akkers. Ook worden er steeds minder exemplaren gezien in overwinteringsgebieden in Afrika en India.

Op de video hieronder ziet u een video van de steppekiekendieven die nu in Groningen verblijven.

Wilt u ook graag meer weten over andere vogels? Dan kunt u vanaf 21 juli 2017 kijken naar een nieuw seizoen van het MAX-programma Baardmannetjes. Hierin gaan vogelkenners Nico de Haan en Hans Dorrestijn op zoek naar de gevederde diertjes. In dit seizoen gaan zij in de Nederlandse steden en haar buitenwijken op zoek naar vogels.

Met dank aan Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland

(Bron: Nature Today, NOS)

Geef een reactie