letterzetterplaag

Oost-Nederland alert op letterzetterplaag

Normaal nestelt de letterzetter, een kever die voornamelijk op naaldbomen leeft, voornamelijk op verzwakte of dode bomen, maar dit jaar tast de kever ook gezonde bomen aan. Bij extreem droog en warm weer kan hij zich explosief vermeerderen en bosgroep Noord-Oost Nederland roept terreinbeheerders dan ook op voorzorgsmaatregelen te nemen.

Patronen als de regels uit een boek

De letterzetter (Ips typographus) is een roodbruin tot zwart kevertje van zo’n 4, tot 5,5 mm lang. Hij leeft vooral in naaldbomen. In het voorjaar worden eitjes onder de bast van een boom gelegd, waarna de larven zich een weg door de boom heen vreten. Daarbij maken zij patronen die doen denken aan de regels uit een boek, waaraan zij hun naam te danken hebben.

Aanvallen op gezonde bomen

Om eitjes af te zetten worden voornamelijk dode of verzwakte bomen uitgekozen. Een verzwakte boom zal de aanval van een letterzetter niet overleven, maar ook gezonde exemplaren zijn niet veilig. Zijn er veel letterzetters actief, dan zullen zij namelijk ook gezonde bomen met succes aanvallen.

Stormhout vormt risico

Om te voorkomen dat de plaag zich uitbreidt wordt aangeraden om verzwakt hout te controleren en zo nodig te kappen. Stormhout (omgevallen of beschadigde bomen) vormt een risico, aangezien dit vatbaar is voor letterzetter. Vanwege de storm in januari is daar nog het één en ander van terug te vinden in de natuur. Veel is er al opgeruimd, maar nu is het advies het laatste stormhout ook nog op te ruimen. Bomen zonder schors worden met rust gelaten, want daar heeft de letterzetter geen belangstelling voor en andere insecten en spechten zijn er juist weer van afhankelijk.

(Bron: De Stentor, wur.nl)

Geef een reactie