roodborstje

Ook roodborstjes gaan op vakantie

De jaarlijkse vogeltrek is alweer enkele weken aan de gang. Veel vogels zoals de grutto en de koekoek verlaten ons land in het najaar. Ook het roodborstje is een trekvogel, toch zien we dit vogeltje het hele jaar door in Nederland. Hoe komt dat?

Doorschuiven

Roodborstjes leven niet alleen in Nederland, maar ook in andere grote delen van Europa en in West-Azië. Tijdens de vogeltrek schuiven de Europese roodborstjes allemaal een paar landen op. Zo komen de Scandinavische roodborstjes naar Nederland toe en vertrekken ‘onze’ roodborstjes richting het zuiden, bijvoorbeeld naar Spanje en Portugal.

Ruzie voorkomen

De Nederlandse vogeltjes hoeven de winter niet per se zuidelijker door te brengen, het is hier namelijk gewoon warm genoeg. De Scandinavische roodborstjes komen hier immers overwinteren. Waarom gaan de Nederlandse roodborstjes dan toch op overwintervakantie? Het antwoord op die vraag is dat de Nederlandse roodborstjes ruzie voorkomen door naar het zuiden af te reizen. Als de Nederlandse vogels niet zouden doorschuiven wanneer de Scandinavische roodborstjes hier aankomen, moeten zij de strijd met hun Scandinavische soortgenoten aangaan om zo hun territorium te verdedigen. Dat kan uitlopen op hevige gevechten die de vogels soms zelfs met de dood moeten bekopen. Daarom is het een slimme keuze van de Nederlandse roodborstjes om de winter in Zuid-Europa door te brengen.

Territorium bewaken

Toch verlaten niet alle Nederlandse roodborstjes hun eigen land in de winter. Enkele stoere en sterke roodborstmannetjes blijven wel hier. Zij willen hun eigen territorium niet verlaten en verdedigen het dan ook met hun leven.

Gevaarlijke vakantie

Helemaal zonder gevaar is de vogeltrektocht naar het zuiden niet. Uit gegevens van geringde roodborstjes blijkt dat relatief veel vogels de tocht niet overleven. Maar als zij de reis wel overleven kunnen roodborstjes een zeer respectabele leeftijd bereiken. Het oudst bekende roodborstje komt uit Nederland en is maar liefst 20 jaar en 6 maanden oud geworden.

Als u de komende tijd een roodborstje in uw tuin ziet zitten, is de kans dus groot dat dit een overwinteraar uit Scandinavië is. Aankomend voorjaar kunt u de Nederlandse roodborstjes weer in uw tuin verwelkomen.

(Bron: Nature Today, Trektellen)

Geef een antwoord