Landschap Nederland

‘Ons landschap wordt stiller en kleurlozer’

Veel Nederlanders maken zich zorgen over het verdwijnen van vogels, bloemen en insecten in het buitengebied. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten. Het is de grootste enquête ooit gedaan over ons landschap. Vooral de ontwikkeling van het landschap om ons heen, baart ons zorgen. 

‘Hoe houden we Nederland samen mooi en levend?’

Nederland raakt voller en voller. Het landschap vult zich met wegen, woningen en bedrijfspanden. Voor de natuur lijkt steeds minder ruimte. Daarnaast zijn diezelfde natuurgebieden vaak ideaal voor windmolen- of zonneparken. Met de hoofdvraag ‘Hoe houden we Nederland samen mooi en levend?’ ontstaat het idee voor Natuurmonumenten om in december 2018 de Nationale Landschap Enquête eruit te doen. De enquête is tot stand gekomen in samenwerking met Wageningen Enviromental Research.

Gemiddeld een 7,5

Van de ruim 45.000 ondervraagden maakt 81 procent zich grote zorgen over de ontwikkeling van het landelijk gebied in hun omgeving. Bewoners van de provincie Zuid-Holland maken zich de meeste zorgen om hun provincie. In geen andere provincie zijn industrieterreinen, wegen en woningen zo prominent aanwezig en nergens in Nederland willen zoveel mensen meer ruimte voor de natuur. Deelnemers uit Drenthe zijn het meest tevreden en geven een gemiddeld rapportcijfer van 8,1. De gebieden rond de grote steden scoren in veel gevallen zelfs onder de 6. Gemiddeld krijgt het landelijk gebied in Nederland een 7,5.

Verduurzamen, maar niet ten kosten van de natuur

En hoezeer we ook hechten aan verduurzaming, dat mag volgens de ondervraagden niet te koste gaan van de natuur. Zonnepanelen mogen op logische plekken, zoals daken van woningen en bedrijven. En windmolens bij snelwegen, havens en bedrijventerreinen.

‘Ons landschap wordt stiller en kleurlozer’

63 procent van de ondervraagden maakt zich zorgen over het verdwijnen van de vogels, bloemen en insecten. Meer dan de helft ziet het aantal bloemen in de eigen woonomgeving de afgelopen jaren afnemen. En dat is niet zonder gevolgen, want minder bloemen betekent minder insecten en daardoor weer minder vogels.  “Het valt mensen op dat ons landschap steeds stiller en kleurlozer wordt”, zegt Marc van den Tweel, directeur van Natuurmonumenten. Daarom roept Natuurmonumenten mensen op om Nederland weer in bloei te zetten en wilde bloemen te planten. Hiervoor hebben zij een gratis wilde bloemen toolkit ontwikkeld. Daarnaast vragen zij grondeigenaren hun bermen, sloten, parken en akkerranden in te zaaien met wilde bloemen en minder vaak te maaien zodat insecten voedsel en bescherming kunnen vinden.

Hoewel het overgrote deel van de ondervraagden, 92 procent, vindt dat de overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van onze natuur en landschap, vindt ruim 75 procent dat ook Natuurmonumenten zich meer mag inspannen voor de natuur. Ook de natuur buiten de eigen natuurgebieden. In veel gevallen werkt Natuurmonumenten al samen met de lokale overheid en boeren om natuurgebieden te beschermen en te beheren. Bekijk hier de volledige uitslag van de enquête.

#trashtag

Naast het behoud van de natuur probeert een wereldwijde beweging met foto’s de mensen op te roepen om de wereld een beetje schoner te maken. Mensen delen foto’s waarop ze afval verzamelen op zwaar bevuilde plekken en roepen anderen op dit ook te doen. Het is een beweging die al sinds 2015 bestaat, maar afgelopen week neemt de challange (#trashtag en #TrashChallange) een vlucht. Het blad The Scientist begint op hun Instagramaccount (thescientistfacts) met het plaatsen van een voor- en na-foto, waarna de bal gaat rollen. De oproep wordt onmiddellijk gevolgd en mensen uit de gehele wereld delen hun foto’s.

(Bron: NOS/RTL/Natuurmonumenten)

Geef een antwoord

Reacties (2)

    oosterwijck says:

    Ons landschap wordt steeds meer slachtoffer van de overbevolking. Meer huizen, meer wegen, meer auto’s, meer openbaar vervoer met meer spoorwegen, meer bedrijven, meer energie opwekken, meer windmolens, meer hoogspanningsmasten, meer landbouwactiviteiten, meer veeteelt bedrijven, met steeds meer dieren. Meer afval, meer vuilnis. Bovendien is dit alles een kostenpost voor de volksgezondheid, die elk jaar slechter wordt en elk jaar meer kost. We hebben aan alles teveel, behalve aan ruimte behalve aan landschap. Behalve aan rust en ontspanning. Allemaal voorzieningen voor de BV Nederland. … Allemaal ten koste van het landschap, ten koste van de natuur. Allemaal ten koste van onze gezondheid. … In de jaren vijftig, had Nederland 11 miljoen inwoners en werd gepropageerd dat Nederlanders moesten emigreren omdat er teveel inwoners waren. Nu zijn er 17 miljoen en kunnen er nog wel meer bij. Wanneer durft de overheid uit te spreken, genoeg is genoeg. Er moet een beleid komen, waarbij minstens 7 miljoen mensen, verplaats moeten worden. Naar bijvoorbeeld landen van herkomst. Als we beginnen met deporteren van criminelen die hier hun werkterrein verkiezen omdat hier niet gestraft wordt, deporteren van mensen die onze maatschappij minachten en steeds roepen dat hun land van herkomst veel beter is. Deporteren van parasieten, die hier komen omdat de uitkeringen hier beter zijn, als in oost Europa. … Dan komen we al een heel eind. Daarna moeten we de intensieve veeteelt en vleesindustrie aanpakken. De BV Nederland is teveel een verdienmodel voor VVD politici waarbij het welzijn van de bevolking geminacht wordt en waarbij het landschap en de natuur geminacht wordt.

    oosterwijck says:

    Staats Bosbeheer, kapt elk jaar een groot deel van de Nederlandse bossen, waarmee een bedrag van €26 miljoen wordt binnengehaald. Daar tegenover, worden jonge boompjes geplant. Eind goed al goed, zou je denken. Maar dat is niet zo. De natuurlijke bossen worden op die manier veranderd in aangelegde tuincentra. En de oude bomen (soms wel 100 jaar oud) absorberen heel veel CO2. Nieuwe jonge boompjes doen dat niet. Het is rampzalig dat oude bossen worden vervangen door nieuwe parkachtige tuinen. En dat in een tijd, dat CO2 hoog op de agenda staat. Weer een schandaal (op een lange lijst) van de VVD Rutte regering.