marker wadden

Nieuw natuurgebied Marker Wadden al een waar vogelparadijs

Meer dan 2000 vogels zijn er dit jaar al voor het broeden neergestreken in het nieuwe natuurgebied Marker Wadden. Waaronder ook zeldzame soorten als de dwergstern en de strandplevier.

Pionier soorten

Het kersverse stukje Nederland Marker Wadden is ontdekt door talloze vogels. Visdieven, kokmeeuwen, verschillende pleviersoorten en kluten bouwen inmiddels een nest in het natuurgebied. Boswachter Ruben Kluit van Natuurmonumenten heeft de afgelopen maanden met de hulp van vrijwilligers broedvogels geteld op het eerste eiland. Kluit: “Je ziet hier vooral de zogenaamde pionier soorten, vogels die zich vestigen in kale, nieuwe gebieden, zoals de kluut, kleine plevier, visdief en kokmeeuw. Het grote voordeel van zo’n plek als de Marker Wadden is dat hier weinig verstoring is en er nog nauwelijks vijanden zijn. Er vliegt misschien eens een slechtvalk over, maar verder kunnen ze hier veilig broeden.” Nesten van pionier vogels hebben meestal weinig om het lijf, ze bestaan uit een klein kuiltje in het zand met daarin de eieren.

Meer dan 50 vogelsoorten

In totaal hebben de tellers meer dan 50 vogelsoorten gespot in het natuurgebied. Kluit is aangenaam verrast over de grote aantallen: “We hebben bijvoorbeeld meer dan 1700 nesten van de visdief geteld, een snelle witte vogel met een zwart boevenmaskertje op zijn kop. Maar we zagen ook hele bijzondere soorten zoals de dwergstern en strandplevier. Deze vogels broeden op steeds minder plekken in Nederland, dus we zijn heel blij dat ze het strand van de Marker Wadden hebben ontdekt.”

Grote archipel

Met de aanleg van Marker Wadden herstellen Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat de natuur in het Markermeer. Met zand, klei en slib uit het meer worden paaiplaatsen, eilanden en natuurlijke oevers gemaakt. Iets waar bedreigde dieren en planten van profiteren. In 2016 is de eerste fase begonnen, met de aanleg van 5 eilanden. Samen met het onderwaterlandschap zal de totale oppervlakte 750 hectare gaan beslaan. Natuurmonumenten wil van de Marker Wadden een grote archipel maken van in totaal 10.000 hectare. Het is daarmee een van de grootste natuurherstelprojecten van West-Europa. In de zomer van 2018 wordt de haven van het eerste eiland toegankelijk voor het publiek.

(Bron: Natuurmonumenten)

Geef een antwoord