eikenprocessierups

Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups hoopgevend

Voor het tweede jaar op rij is een proef met natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups succesvol gebleken. Op een proeflocatie in de gemeente Westerveld met natuurlijke vijanden zijn dit jaar 80 procent minder nesten aangetroffen. Tijdens het project Natuurlijke bestrijding eikenprocessierups wordt 3 jaar lang gekeken hoe het aantal eikenprocessierupsen zich ontwikkelt. De resultaten zijn hoopgevend.

Natuurlijke vijanden lokken

Het project in de gemeente Westerveld (Drenthe) is in 2018 gestart. In dat eerste jaar zijn er duizenden planten aangeplant, van tientallen verschillende soorten. Bedoeld om natuurlijke vijanden van de rupsen te lokken, als sluipwespen, sluipvliegen, gaasvliegen en zweefvliegen. Ook zijn er nestkasten opgehangen om vogels als koolmezen, pimpelmezen, mussen en andere soorten vogels die insecten eten naar de proeflocatie te krijgen.

80 procent minder nesten

Dit jaar blijkt dat z’n vruchten af te werpen. Er zijn maar liefst 80 procent minder nesten aangetroffen dan op de controlelocaties en daarnaast zijn er bijna 90 procent van de nesten aangevreten, tegen 3 procent op de controlelocaties. Op zowel de proeflocatie als de 2 controlelocaties worden 64 bomen gevolgd, die in dezelfde conditie verkeren.

Ook landelijk toe te passen?

De proef loopt nog totdat de vlinders zijn uitgevlogen. Op 25 september 2019 worden de definitieve resultaten gepresenteerd tijdens het landelijke symposium dat door het Kenniscentrum Eikenprocessierups wordt georganiseerd in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dan wordt ook gekeken naar de voorwaarden waar deze aanpak aan moet voldoen. Niet alle locaties zijn namelijk geschikt voor een dergelijk project, maar daar waar het mogelijk is, draagt de aanpak zeker bij aan de beheersing van de eikenprocessierups, is de conclusie van de organisatie.

Lees ook: experts beantwoorden ruim 100 veelgestelde vragen over eikenprocessierups en eikenprocessierupsseizoen nadert einde.

(Bron: ANP, Nature Today)

Geef een reactie