Meer geld voor snelfietsroutes

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) stelt 7,7 miljoen euro ter beschikking voor de aanleg van vijf snelfietsroutes in de regio Haaglanden, waaronder de gemeenten Den Haag, Leiden en Delft. Doel is het verbeteren van de verkeersdoorstroming tussen en binnen de aangesloten gemeenten.

Snelfietsroutes

Snelfietsroutes zijn hoogwaardige fietsverbindingen op langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die steden en/of woonwerklocaties met elkaar verbinden. Door de aanleg van deze fietssnelwegen zal de (elektrische) fiets steeds vaker een sneller alternatief vormen voor de auto. De nieuwe trajecten moeten voor het eind van 2017 gereed zijn.

Fietsgebruik stimuleren

In de regio Haaglanden hebben veel reizigers dagelijks te maken met vertraging op de weg in de spitsuren. Om de druk op de weg in de spits te kunnen verlichten hebben gemeenten, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en provincie Zuid-Holland gezamenlijk een plan opgesteld om fietsgebruik op de korte en middellange afstand te stimuleren. Onderdeel hiervan is de aanleg van snelfietspaden op vijf trajecten:

Midden Delfland – Delft – Pijnacker/Nootdorp – Zoetermeer
Leiden – Katwijk
Naaldwijk – Wateringen – Rijswijk
Rijswijk – Den Haag
Delft – Rijswijk – Den Haag – Voorburg

Minder druk

De verwachting is dat de aanleg van snelfietspaden in combinatie met een campagne om mensen te stimuleren om de fiets boven de auto te verkiezen, de verkeersdrukte zal verminderen. Op twee snelfietsroutes die al in gebruik zijn tussen Leiden en Den Haag is een toename van 15 tot 25 procent van het aantal fietsers gemeten.

Beter Benutten

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s in ons land over weg, water en spoor te verbeteren. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu draagt in het kader van dit programma 50 procent bij aan de totale kosten van de aanleg van de nieuwe routes, tot een maximum van 7,7 miljoen euro. De andere helft van de aanlegkosten wordt gedragen door de betrokken gemeenten en provincie Zuid-Holland.

(Bron: ANP, Rijksoverheid.nl)

Geef een reactie