Limburg investeert in natuur

Het Limburgse landschap kennen we niet anders dan glooiend en schitterend groen, maar klimaatveranderingen zorgen voor problemen. Om de gevolgen daarvan op te vangen investeert Limburg de komende 5 jaar 80 miljoen euro in waterprojecten en natuurontwikkeling.

Overstromingsgevaar én droogte

Door zachtere winters en hevige regenbuien in de zomer is er een groter overstromingsgevaar. En langere periodes van droogte leiden tot een tekort aan water in het Limburgse landschap. De provincie en de 2 Limburgse Waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei hebben daarom een overeenkomst ondertekend om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Projecten

De waterschappen investeren elk 30 miljoen euro en de provincie nog eens 20 miljoen. Het bedrag wordt onder andere besteed aan het opnieuw inrichten van beekdalen en beken, het aanpakken van waterverontreiniging en wateroverlast en het bevorderen van vismigratie. Er wordt nog beslist welke projecten precies worden uitgevoerd, maar in elk geval wordt er dus hard aan gewerkt de natuur te behouden.

(Bron: 1limburg.nl)

Geef een antwoord