Rijn

Lage waterstand van de Rijn zorgt voor problemen, maar redding lijkt nabij

Door de droogte en weinige regenval heeft de Rijn een historisch laag waterpeil bereikt: slechts 6.50 meter boven NAP. Daardoor kunnen binnenvaart- en plezierschepen niet zo varen als normaal. Erg vervelend, maar sneeuw in de alpenlanden moet de situatie positief beïnvloeden.

Minder zwaar beladen schepen

Het najaar is traditioneel het seizoen waarin de waterstanden van de grote rivieren op z’n laagst zijn. Meestal zorgt dit niet voor al te grote problemen, maar in 2018 is dat een ander verhaal. Doordat de zomer in veel Europese landen zo droog en heet is geweest, is het waterpeil al laag voordat het najaar begint. Voor schippers is dit een rampscenario. Wie op een binnenvaartschip vaart, moet rekening houden met extra vaartochten. Doordat het water zo laag staat, mogen de schepen niet zo zwaar beladen worden. Als dit wel gebeurt, is de kans groot dat zij vastlopen op de bodem. Voor de binnenvaart is dit een dure aangelegenheid en ook voor de bedrijven die de bulkproducten van de schepen afnemen is dit geen fijne situatie. Zij moeten immers hun productie terugschroeven.

Pleziervaart in de problemen

Het lage waterpeil veroorzaakt ook problemen voor de pleziervaart. Zo moet het vakantieschip van De Zonnebloem op 22 oktober in allerijl een andere route kiezen, omdat de Rijn de diepgang van dit schip nu niet aankan. Normaal vaart het via de Rijn naar Duitsland, maar in plaats daarvan  wordt er nu noodgedwongen uitgeweken naar België. Een unieke situatie, want dit is al sinds 1987 niet meer gebeurd.

Sneeuw in de Alpen

Gelukkig lijkt de redding nabij voor de scheepvaart, want er gaat sneeuw vallen in de alpenlanden. Vermoedelijk valt er hoog in de bergen van Frankrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland en Noord-Oostenrijk tientallen centimeters sneeuw, waardoor de watervoorraad van de Rijn weer aangevuld wordt. Vermoedelijk zal dit ervoor zorgen dat de Rijn in Nederland vanaf het weekend van 27 en 28 oktober 2018 niet verder zal dalen. Er bestaat zelfs een kans dat de waterstand in de Rijn zal stijgen.

(Bron: weer.nl, NOS, AD, ANP, De Zonnebloem)

Geef een reactie