wisselvalligheid

Het weer: wisselvalligheid troef

Niet elke zomer is hetzelfde. Dit lijkt op een open deur en dat is het ook, maar ik benadruk het toch nog even. De huidige zomer kent zijn warmte, kent zijn zware buien en perioden met inzinkingen: wisselvalligheid troef. 

Ikzelf had even het idee dat het wel een ‘Azorenzomer’ kon worden met korte onderbrekingen in het zomerweer. Het Azorenhogedrukgebied zorgt in zo’n zomer dan met regelmaat van de klok voor de komst van een nieuw hogedrukgebied. Hierdoor krijgen de stabiele perioden de overhand. Tot nu toe speelt het Azorenhoog een beperkte rol en de hogedrukgebieden die al ontstaan houden het bij ons niet lang vol. Het is een karakter dat het weer ook in juli kan volhouden.

Mochten wij nog een omslag gaan maken naar een lange(re) stabiele periode, dan zal die periode in de 3e of 4e week van deze maand juli moeten ingaan. We zien vaak dat het stromingspatroon in de 3e of 4e week bepalend kan zijn voor de 3 weken erna. Ikzelf vond de warmte in juni prima. Juni is ook een zeer warme maand geworden met voor De Bilt een nieuw warmterecord. Toch hebben de buien in de 2e helft van juni een stempel op het weer gedrukt. Ook het extreme karakter van de buien is opvallend.

Ik heb een aantal jaren geleden een lezing gehouden voor boeren in het zuiden van ons land naar aanleiding van de geleden hagelschade. Ik heb toen aangegeven dat naar mijn mening de extreem zware buien meer zouden gaan voorkomen in de toekomst. Dit als gevolg van de opwarming. Dat het regionaal verschillend kan uitpakken zal duidelijk zijn.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 28 2021

Geef een reactie