Heel Ameland draait op zonne-energie

Op het waddeneiland Ameland is het grootste zonnepark van Nederland gebouwd. In het park staan 23.000 zonnepanelen die alle 1700 huishoudens van het eiland van elektriciteit voorzien.

Het grootste zonnepark van Nederland

Het initiatief voor dit park kwam van de gemeente Ameland, de AEC en Eneco. Het park is 12 voetbalvelden groot en voorziet iedereen van stroom. Voorheen kregen de eilandbewoners hun elektriciteit vanaf het vasteland. De gemeente heeft de ambitie om in 2020 geheel zelfvoorzienend te zijn op het gebied van energie. “Het park past hier goed bij. We mogen er best trots op zijn dat we als klein eilandje het grootste zonnepark van Nederland hebben!” aldus wethouder Oud van Ameland.

Kritiek

Niet iedereen is even enthousiast over het zonnepark. Vooral boeren en natuurbeschermers op Ameland hebben hun bedenkingen. Yme Brijker, Vogelwacht op het eiland, is bijvoorbeeld bang dat de weidevogels verdwijnen. “Precies op de plek van het zonnepark broedden voorheen weidevogels, zoals de kievit, grutto, tureluur en scholekster. Die hebben de open ruimte nodig.”

Andere doeleinden

Er zijn ook experts die vinden dat de zonnepanelen beter eerst op daken van scholen, ziekenhuizen, bedrijven en huizen geplaatst hadden kunnen worden. Daken kun nergens anders voor gebruikt worden, terwijl de grond onder zo’n zonnepark nu voor decennia onbruikbaar is voor andere doeleinden, zoals landbouw of huizenbouw. Het zonnepark op Ameland zal niet lang het grootste park van Nederland zijn. Er zijn inmiddels al plannen gemaakt voor nog grotere parken, onder andere in Delfzijl.

Geef een reactie