Haringvlietsluizen op een kier voor vismigratie

Het heeft even geduurd, maar woensdag 16 januari 2019 is het zover. Dan gaan de Haringvlietsluizen op een kier om zout water het zoete water in te laten stromen zodat trekvissen als zalm, zeeforel en haring via de sluizen naar hun paaigebieden stroomopwaarts of juist in zee  kunnen. Het op een kier zetten van de sluizen is onderdeel van het zogeheten Kierbesluit.

Haringvlietsluizen

Op 15 november 1971 wordt de Haringvliet, de voormalige zeearm van de Noordzee tussen Voorne-Putten en de Hoeksche Waard in het noorden, en Goeree-Overflakkee in het zuiden, door de Haringvlietdam afgesloten voor de Deltawerken. De Goereese sluis is aangelegd om de scheepvaart en van de Hoeksche Waard naar het Hellegatsplein loopt de Haringvlietbrug voor het verkeer. De sluizen vormen de scheiding tussen het zoute en zoete water en hebben een behoorlijke invloed gehad op de natuur. De begroeiing van de Biesbosch is in de loop der jaren veranderd en vissen als de elft, fint en de Atlantische steur verdwenen bijna totaal uit de Nederlandse wateren.

Kierbesluit

In 2003 besluit de regering om de Haringvlietsluizen op een kier te zetten, maar belangorganisaties verzetten zich, want het op een kier zetten van de sluizen heeft behoorlijke gevolgen. Uiteindelijk wordt er gekozen om eerst meer onderzoek te doen en de sluizen niet eerder dan in 2008 op een kier te zetten. Het besluit wordt nog diverse keren uitgesteld. In 2014 wordt definitief besloten dat in 2018 de sluizen op een kier moeten. In dat jaar wordt ook begonnen met het uitvoeren van compenserende maatregelen die de zoetwaterhuishouding en de drinkwatervoorziening in de omliggende gebieden moeten zekerstellen zodra het kierbesluit in werking treedt.

Verbetering waterkwaliteit

Met de gedeeltelijke opening moet het brakwaterbiotoop hersteld worden en de slibafzetting in het Haringvliet verminderen. Uiteindelijk moet hierdoor de waterkwaliteit verbeteren. Maar het kierbesluit heeft ook consequenties voor de getijen. De getijdenbeweging in het gebied zal een afwijking van ongeveer 10 centimeter naar boven en naar beneden veroorzaken ten opzichte van de huidige waterstanden. Daarnaast voldoet Nederland met het Kierbesluit aan de internationale afspraken over vismigratie. De afspraak is nu dat het zoute water niet verder mag komen dan de lijn van Middelharnis naar de monding van het Spui. Op deze manier komt de drinkwaterinname niet in gevaar. Bij storm gaan de sluizen dicht.

(Bron: ANP, Wikipedia)

Geef een reactie