oostvaardersplassen

Gemengde gevoelens over natuurbeleid Oostvaardersplassen

Provinciale Staten van Flevoland hebben woensdag 8 februari 2017 ingestemd met een voorstel van SGP en VVD om het natuurbeleid in de Oostvaardersplassen ingrijpend te veranderen. De plannen vallen niet bij iedereen even goed en de vraag is of ze wel uitgevoerd mogen worden.

Afschieten

In de Oostvaardersplassen leven ongeveer 4500 edelherten, heckrunderen en konikpaarden. In de nieuwe plannen wordt uitgegaan van meer recreatie en minder grote grazers. Hoe de populatie verkleind kan worden, is nog niet bekend. Gedeputeerde Michiel Rijsberman moet daarvoor een concreet plan maken, maar betwijfelt of dat wel kan, gezien de strenge regels die voor het gebied gelden. Hij gaat nu eerst onderzoeken wat wel en niet mag, want gezonde dieren in een natuurpark mogen bijvoorbeeld niet zomaar afgeschoten worden. Er moet dan sprake zijn van zaken als landbouwschade of gevaar voor de verkeersveiligheid.

Fel tegen

De emoties over het beheer van het natuurgebied lopen hoog op in Flevoland. In het provinciehuis in Lelystad organiseerden Partij van de Arbeid, GroenLinks en Partij voor de Dieren in Flevoland eerder deze maand een hoorzitting over het initiatiefvoorstel van SGP en VVD. De linkse fracties zijn fel tegen het plan. Er waren stoelen tekort om alle belangstellenden een zitplaats te geven.

Verhongerd

De Oostvaardersplassen vallen onder Natura2000, een netwerk van Europese beschermde natuurgebieden. De Oostvaardersplassen strekken zich uit van Lelystad tot Almere en omvatten zo’n 5600 hectare. Het beleid van Staatsbosbeheer in het natuurgebied om zo min mogelijk in te grijpen, heeft de afgelopen jaren tot kritiek geleid. Niet alleen worden de dieren niet bijgevoerd, maar kadavers blijven ook liggen. Critici vinden dat het gebied te klein is voor alle grote grazers die er rondlopen. In de strenge winter van 2013 zouden ruim 1600 dieren zijn verhongerd.

(Bron: ANP, omroepflevoland.nl, trouw.nl)

Geef een reactie

Reacties (2)

    Hanneman says:

    Met grote regelmaat kunnen we op deze site lezen en leren dat er dóór mensen áán mensen zeer laag bij de grondse dingen worden aangedaan. Hier nu is te lezen hoe dóór mensen aan diéren leed wordt gedaan. Plaats mensen tegenover elkaar en ze kunnen zich misschien met elkaar meten. Maar dieren? Overgeleverd aan wat wij er als mensen mee willen doen. Verpatsen. Opvreten. Verder zo’n beetje alles wat wij, mensen, verzonnen of nog gaan verzinnen. En één van die verzinsels heeft dan de rampsituatie Oostvaardersplassen opgeleverd. Het gedoe en gebláát van de van mening verschillende experts veroorzaakt afgrijselijk dierenleed. Anders dan het leed in de bio-industrie maar minstens even erg. En nu zal het zoiets zijn als het oog van een groot projectontwikkelaar dat op het gebied gevallen is. De dollars zijn dan al in beeld en behoeven dan nog enkel te worden binnengeharkt, hetgeen zéker gaat gebeuren als de VVD hier haar tanden in heeft gezet. Als het iets op kan leveren om naast de dieren in de bio-industrie toch vooral ook het leven van “in de natuur” levende dieren afgrijselijk te verzieken? Doén. Als dat politieke steun van de Gristenen vereist? Doen! En het is precies dat waarover ik bepaald geen “gemengde gevoelens” heb. Tegendeel. Druktemakerij over posters met dames in ondergoed langs de snelweg versus schaamteloze steun aan een plan wat met het geroemde rentmeesterschap écht geen rúk te maken heeft. Een vriend van mij zou zeggen “In de voorkamer de hand van de paus kussen maar in de achterkamer vieze moppen over hem vertellen”.

    oosterwijck says:

    Het gijzelen van hulpeloze dieren, op het randje van overleven of ten onder gaan, is niet vreemd in deze maatschappij van machtshebbers die alleen aan hun eigen (VVD) kringen van uitverkoren denken. … Eenzelfde situatie wordt gebezigd bij mensen. Wij mensen grazen dan wel niet, maar als je amper voedsel kunt bemachtigen, bij de voedselbank en je huis warm kunt houden, áls je nog een huis hebt? Doet de situatie van paupers, in dit welvarend land, mij denken aan de dieren in de Oost vaarders plassen. Ook de onderste laag van de mensheid, in ons land, wordt gegijzeld, en aan hun lot overgelaten. Ook die mensen (arme stakkers) zijn afhankelijk van het mededogen, van omwonenden. Net als de paupers in derde wereldlanden zijn afhankelijk van het mededogen van omstanders. Laten we nog even benadrukken, iedereen, mens of dier, heeft recht op een menswaardig/dierwaardig bestaan. Zonder sterven van honger of verwaarlozing.