Duur 35:07
Gepubliceerd op 12 juli 2017

De Baardmannetjes: het Fochteloërveen

In deze aflevering zijn Baardmannetjes Hans Dorrestijn en Nico de Haan in het Fochteloërveen, nabij Assen. Hans heeft hier een hele lijst wensvogels, zoals de klein waterhoen, kleinst waterhoen, porseleinhoen, kwartelkoning en de waterral. Gaat hij ze allemaal spotten?

Uitkijktorens

In de provincie Drenthe ligt vlak bij Assen het uitgestrekte hoogveengebied het Fochteloërveen. In het gebied staan veel uitkijktorens en -platforms, met de 18 meter hoge uitkijktoren ‘zeven’ als meest in het oog springende. De toren is gebouwd in de vorm van een 7 en geïntegreerd in de omgeving. Voorzien van een verrekijker ziet u misschien net als de Baardmannetjes 1 van de vele bijzondere vogelsoorten die het gebied rijk is.

Fochtelooerveen

Fochtelooërveen

Dik pakket

De hoogveengroei kwam ongeveer 3000 jaar geleden op gang, toen het klimaat in Nederland vochtiger werd. Hoogveen ontstaat op plekken waar regenwater blijft staan en veenmossen eeuwen achtereen kunnen groeien. De veenmossen sterven van onderen af en groeien aan de bovenkant door. Na eeuwen ontstaat zo een bodem met een dik pakket veenmossen die alleen worden gevoed met regenwater. De planten die er groeien zijn stuk voor stuk zeldzaam en volledig aangepast aan de ‘arme’ omstandigheden.

Verdroogd

Door afgraving en ontginning verdween het meeste veen in Nederland door de jaren heen en van het oorspronkelijke totaal aan hoogveen is nog maar 2% over. Het meeste daarvan is afgetakeld en verdroogd, maar het Fochteloërveen bezit nog een kern met levend hoogveen.

Hans Dorrestijn over de boomklever

Baardmannetje Hans Dorrestijn is een echte vogelliefhebber. Hij neemt u graag mee in de wereld van de vogelaar. Hans vertelt, zoals alleen hij dat kan, over vogels waar hij u bekend mee wil maken. Deze week hoopt Hans een hele rits aan wensvogels te zien. Maar er is nog een vogel waar Hans u nader kennis mee wil laten maken, de boomklever. Bekijk de video!

Geef een antwoord

Reactie

  oosterwijck says:

  Baardmannetje, meestal baardmees genoemd (Panurus biarmicus)
  Een zangvogel uit de familie van de Panuridae; een familie met maar één soort. Deze familie heeft samen met de leeuweriken een gezamenlijke voorouder. Hij leeft in de rietlanden. Het verenkleed heeft een oranjebruine kleur. Het mannetje heeft opvallende baardstrepen. Het vrouwtje verschilt van het mannetje door het ontbreken van de grijze kop en de kenmerkende baardstrepen. Ze hebben een lange staart, een dunne, spitse snavel en korte poten. De lichaamslengte bedraagt 12 tot 15 cm. Deze vogels zijn monogaam. Ze brengen 3 tot 4 broedsels per jaar groot, die door beide geslachten bebroed en gevoerd worden. Ze kunnen jaarlijks wel 20 jongen grootbrengen. De 4 tot 7 eieren zijn witachtig en donkergetekend en worden in 12 tot 13 dagen uitgebroed. Deze soort komt voor in Europa en Azië, van Mandsjoerije via Centraal-Azië tot aan Rusland en Zuid-Europa in rietvelden, aan de oevers van meren en aan de rand van dicht met riet begroeide moerassen.

  De soort telt 3 ondersoorten:
  • P. b. biarmicus: van westelijk, centraal en zuidelijk Europa tot zuidwestelijk Rusland, de Balkan en westelijk Turkije.
  • P. b. kosswigi: het zuidelijke deel van Centraal-Turkije.
  • P. b. russicus: van het oostelijke deel van Centraal-en oostelijk Europa via zuidelijk Rusland tot noordoostelijk China, Mongolië, Kazachstan en centraal Turkije.

  Deze vogel was voor 1950, toen hij nog gewoon baardmees heette, een zeldzame broedvogel van rietmoerassen. Toen in de loop van de jaren 1960 en 1970 in Flevoland enorme rietmoerassen ontstonden, explodeerde de populatie. Op het hoogtepunt in de periode 1973-1975 werd het aantal broedparen geschat op 7000. Daarna volgde een daling, dat kwam doordat in Flevoland rietland werd omgezet in akkerland en door een paar strenge winters. Tussen 1987 en 1995 schommelde het aantal broedparen tussen de 300 en 1700. Volgens SOVON daalde in de periode 1990-2007 het aantal broedparen significant. Rond 2000 broedden er nog ongeveer 1200 tot 2000 paar in Nederland. Het baardmannetje is in 2004 niet op de Nederlandse rode lijst gezet. Deze fraaie zangvogel staat wel op de Vlaamse rode lijst als zeldzaam, hij broedde daar tussen 2003 en 2005 in het havengebied van Zeebrugge.

Bekijk ook

Meer