Duur 34:52
Gepubliceerd op 28 juli 2016

Baardmannetjes: Wormer– en Jisperveld

Het waterrijke veenweidegebied Wormer- en Jisperveld staat centraal in deze aflevering van Baardmannetjes. Hans hoopt hier, ondanks het zonnige weer, de sneeuwgans tegen te komen. Heeft hij geluk?

Veenweidegebied

Vele boerenslootjes, weilanden en rietkragen vormen het Wormer- en Jisperveld, gelegen tussen Purmerend, Wormer en Zaandam. Het is het grootste aaneengesloten veenweidegebied van West-Europa. Het wemelt er van de weidevogels, grazende koeien en weilanden vol orchideeën en koekoeksbloemen.

Waterhuishouding

Rond 1000 n. Chr. werd dit oorspronkelijke veenmoeras ontgonnen voor de landbouw. Tegenwoordig ligt het 1 á 2 meter onder zeeniveau, doordat het veen door de ontwatering in klonk. Kleine watermolentjes zorgen ervoor dat de waterhuishouding op peil blijft en dijken en sluizen beschermen de laaggelegen weilanden tegen het afkalvende water.

poelboerderij

Weidevogels

Bijna alle weidevogelsoorten die in Nederland voorkomen, broeden in het Wormer- en Jisperveld. Zoals de grutto, kieviet, tureluur, scholekster en graspieper. Ook andere vogelsoorten komen in het natuurgebied voor. Er zijn broedkolonies met kokmeeuwen, visdiefjes en kleine mantelmeeuwen en er zijn regelmatig lepelaars te zien. In de rietkragen leven rietgorzen, rietzangers, kleine karekieten, snorren, jawel baardmannetjes en blauwborsten.

Zeldzame planten

De waterrijke natuur is ook ideaal voor zeldzame planten en her en der liggen rietlandjes met veenmos verspreid. Door het vele maaien in het verleden is de bodem voedselarm, waar zonnedauw, heide, orchideeën en koekoeksbloemen bij floreren.

Vanaf Bezoekerscentrum De Poelboerderij vertrekken gedurende het hele jaar vaar-, wandel- en fietstochten, maar u kunt het gebied ook op eigen gelegenheid bezoeken. (Bron: Natuurmonumenten.)

Hans Dorrestijn over de tjiftjaf

Baardmannetje Hans Dorrestijn is een echte vogelliefhebber. Hij neemt u graag mee in de wereld van de vogelaar. Hans vertelt, zoals alleen hij dat kan, over vogels waar hij u bekend mee wil maken. Deze week gaan de mannen op zoek naar de sneeuwgans, maar er is nog een vogel waar Hans u nader kennis mee wil laten maken: de tjaftjaf. Bekijk de video!

Natuurgebied Wormer- en Jisperveld is te zien in Baardmannetjes op donderdag 28 juli 2016.  

Geef een reactie

Bekijk ook

Meer