Vuurwerk

Vuurwerk afsteken of overlast van vuurwerk? Dit moet u dan weten

Nederlandse consumenten kunnen vanaf vrijdag 28 december 2018 3 dagen lang (op de zondag na) vuurwerk kopen. Wat zijn dit jaar de regels voor het afsteken van vuurwerk tijdens Oud en Nieuw en wat kunt u doen bij eventuele overlast? We hebben het voor u op een rijtje gezet.

Wanneer mag er worden afgestoken?

In 2018 mag er op 31 december vanaf 18.00 uur vuurwerk worden afgestoken. Tot 02.00 uur op 1 januari 2019.

Hoeveel is toegestaan?

Men mag maximaal 25 kilo vuurwerk in het bezit hebben. Buiten de verkoopdagen ook, maar dan op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Mag vuurwerk dat overblijft bewaard worden tot volgend jaar?

Dat mag, maar dus ook niet meer dan 25 kilo en het moet bewaard worden op een veilige, niet voor het publiek toegankelijke plaats.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijden voor het afsteken van vuurwerk zijn 12, 16 en 18 jaar. Afhankelijk van het soort vuurwerk. De leeftijden worden op de verpakking vermeld.

Wat is strafbaar en wat zijn de boetes?

Afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is, krijgt de overtreder een boete of gevangenisstraf. Voor vuurwerk dat wordt afgestoken buiten de toegestane tijden wordt een boete van 100 euro gegeven en het vuurwerk wordt in beslag genomen. Jongeren kunnen (bij minder zware overtredingen of misdrijven) ook voor een Halt-straf in aanmerking komen. Gemeentes kunnen in de Algemene Plaatselijke Verordening op bepaalde plekken een vuurwerkvrije zone instellen. Bijvoorbeeld in het centrum van de stad. Of in de buurt van ziekenhuizen, dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen. Wie daar toch vuurwerk afsteekt is strafbaar. Men mag geen vuurwerk op de openbare weg bij zich hebben vóór en ná de verkoopdagen. Er mag daarnaast alleen legaal en veilig vuurwerk worden afgestoken.

Hoe is veilig vuurwerk te herkennen?

Goedgekeurd consumentenvuurwerk is alleen te koop bij erkende verkooppunten. Goedgekeurd vuurwerk is te herkennen aan:

• een Nederlandse gebruiksaanwijzing.
• het is alleen op de officiële verkoopdagen te koop
• het bevat de aanduiding ‘geschikt voor particulier gebruik’.
• het bevat daarnaast een vermelding of afbeelding die duidelijk maakt welke effecten te verwachten zijn van het soort vuurwerk.
• de naam, de handelsnaam (of handelsmerk) en de naam en plaats van de vestiging van de fabrikant en de importeur (of handelaar).
• het toegekende artikelnummer en productiejaar.
• CE-markering op nieuw vuurwerk.

Wat is illegaal vuurwerk?

Illegaal vuurwerk is al het vuurwerk dat niet in de legale handel en binnen de vastgestelde verkoopdagen in Nederland wordt verkocht. Voorbeelden van bekend illegaal vuurwerk zijn strijkers, Bengaals vuur, mortierbommen, Chinese rollen, lawinepijlen en Cobra’s. Het meest gevaarlijke zijn de Big Five. Omdat illegaal vuurwerk vaak online aangeschaft wordt is er extra controle bij postpakketdiensten. Als illegaal vuurwerk wordt ontdekt, neemt de Inspectie Leefomgeving en Transport dit in beslag en vernietigt het.

Hoe kan vuurwerk zo veilig mogelijk worden afgestoken?

• door altijd de gebruiksaanwijzing te lezen.
• siervuurwerk altijd stevig en stabiel neerzetten.
• Vuurwerkpijlen mogen alleen worden afgestoken in een (goedgekeurde) lanceerstandaard.
• weigeraars (vuurwerk dat niet is afgegaan) nooit opnieuw aansteken. De kans is groot dat dit te snel ontbrandt.
• een aansteeklont gebruiken.
• op een veilige afstand van het vuurwerk blijven.
• draag geen licht ontvlambare kleding, zoals nylon, maar kies bijvoorbeeld voor kleding van spijkerstof, wol of katoen. En draag een jas zonder capuchon. Hierin kan per ongeluk vuurwerk terechtkomen.

Vuurwerkoverlast melden

Ondervindt u overlast, dan kunt u een aantal dingen doen:

• Meld dit bij de politie 0900-8844.
• Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Denk hierbij aan de volgende zaken:

• Locatie;
• Wat gebeurt er?
• Wie is/zijn het?

Alleen bij ernstige vernielingen en dus niet bij overlast: probeer zonder gevaar voor uw zelf een foto/film te maken (bijvoorbeeld met uw mobiele telefoon) van diegene die vuurwerk afsteekt en geef dit door aan de politie. Zo heeft de politie meer bewijs tegenover de verdachte(n).

Lees ook: hond bang voor vuurwerk? Zo loodst u hem door de jaarwisseling.

(Bron: Rijksoverheid, vraaghetdepolitie.nl)

Geef een reactie

Reactie

  1. oosterwijck says:

    Buiten al dit dierenleed, zijn er weer 3 doden te betreuren en vele honderden gewonden, waarvan de meesten gehandicapt zijn en blijven. Minstens 30 miljoen materiele schade, en dan komt daar nog een veelvoud bij voor de medische schade en vervolgschade aan WAO uitkeringen. In Nederland en wereldwijd wordt een verontreiniging van lucht, water en de aardbol veroorzaakt, die zijn weerga niet kent. Het lijkt me zinvol, om eens op een rijtje te zetten hoeveel leed en schade, deze waanzin weer heeft gekost dit jaar en dan per land en in totaal weergegeven. Leuk feestje? Leuke traditie? Een overheid, die pretendeert iets aan de verontreiniging te willen doen, valt elk jaar weer door de mand als leugenachtig en bedrieglijk.