SIRE-campagne #DOESLIEF moet Nederland weer vriendelijk en tolerant maken

In het verkeer, op sociale media en in het openbaar vervoer, het is er de laatste jaren ingeslopen dat Nederlanders er steeds minder aardig zijn voor elkaar. Daarom begint SIRE (Stichting Ideële Reclame) de campagne #DOESLIEF om mensen aan het denken zetten over hoe we dagelijks met elkaar omgaan. De campagne confronteert Nederland met groot en klein onaardig gedrag.

Tolerant imago

Campagneleider Edwin Beijer zegt: “Er lijkt een discrepantie te bestaan tussen het Nederlandse, tolerante imago dat we graag uitdragen en wat we dagelijks ervaren in de omgang met elkaar.” Het gebeurt elke dag dat mensen niet aardig zijn voor elkaar en vaak merken ze niet eens dat zij onaardig doen. Bumperkleven, het negeren van een caissière in de supermarkt, treiteren van OV-medewerkers, elkaar niet voor laten gaan in het verkeer, voordringen in de trein, geluidsoverlast, burenruzies, schelden en haatberichten op sociale media, het zijn allemaal voorbeelden van onaardig gedrag.

#Doeslief

Met de #DOESLIEF campagne hoopt SIRE dat mensen zich realiseren dat onaardig gedrag nergens voor nodig is en kwetsend voor de ander. Met het ontwapenende ‘DOESLIEF’ spoort SIRE Nederland aan om elkaar met één woord aan te spreken op onaardig gedrag. Hoogleraar Sociale Psychologie, VU Amsterdam Paul van Lange: “We vinden gemiddeld genomen dat anderen zich veel onaardiger gedragen dan wijzelf. We wanen ons wat dat betreft superieur aan de ander. Ook onderschatten we vaak de gevolgen van onaardig gedrag voor anderen. Daarom gedragen we ons soms minder aardig dan we zouden willen.” Onderzoek laat dat ook zien: 49 procent van de Nederlanders vindt het de verkeerde kant opgaan en ziet dat de samenleving polariseert en verhardt.

Top 5 onaardig gedrag:

 • in het verkeer
 • op social media
 • in het openbaar vervoer
 • in de politiek
 • in de supermarkt

SIRE-campagne

Cijfers:

 • Slechts 23 procent wordt aangesproken op zijn onaardige gedrag.
 • 64 procent van de Nederlanders durft onaardig gedrag niet aan te spreken, omdat men bang is voor een agressieve reactie.
 • 58 procent doet onaardig in reactie op onaardig gedrag van anderen.
 • 74 procent vindt het nodig dat er een landelijke campagne komt om mensen met onaardig gedrag te
  Confronteren.

Kwetsen op sociale media

Onaardig gedrag op sociale media beklijft en kan leiden tot zorgen, piekeren en chronische stress. Als onderdeel van de campagne zal SIRE daarom op 7 maart 2019 een dag lang met de hashtag #DOESLIEF reageren op haatberichten op sociale media. SIRE roept Nederlanders op om zelf ook op onaardig gedrag te reageren met #DOESLIEF.

(Bron: ANP, SIRE)

Geef een reactie