campagne seniorenveiligheid

Overheidscampagne Senioren en Veiligheid met Kees Hulst in de hoofdrol

Op 1 september 2020 start vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in samenwerking met andere partijen de campagne Senioren en Veiligheid. Ouderen krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende 4 weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing.

Ambassadeur Kees Hulst

Minister Grapperhaus heeft donderdag 27 augustus bekendgemaakt dat acteur Kees Hulst ambassadeur wordt van de campagne. Hulst: “Als acteur in Het geheime dagboek van Hendrik Groen zie ik hoe graag senioren het heft in eigen handen nemen. Zij kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat ze slachtoffer worden, maar hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als ambassadeur graag de campagne, want samen met de overheid maken wij ouderen het oplichters natuurlijk niet te makkelijk!”

Slachtofferschap

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er 1 teveel. Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een verschuiving in de criminaliteit. Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (bijvoorbeeld via WhatsApp) fors toegenomen en worden babbeltrucs gebruikt waarbij criminelen ‘hulp’ aanbieden.

Tips

Slachtofferschap kan iedereen overkomen en dus ook iedere oudere. Daarom krijgt men via de campagne concrete handvatten mee die slachtofferschap zoveel mogelijk kan voorkomen. Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het van belang dat dit bespreekbaar is en ouderen ook aangifte doen. Hiervoor geeft de campagne ook tips. Deze informatie en tips kunnen natuurlijk ook door anderen worden benut, zoals (klein)kinderen, buren en verzorgers.

Weekthema’s

Elke week in september staat in het teken van een andere vorm van criminaliteit. Van 1 tot en met 7 september wordt meekijken bij pinnen behandeld. Van 8 tot en met 14 september babbeltrucs. Van 15 tot en met 21 september hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en de week van 22 tot en met 28 september staat in het teken van phishing.

Voorlichtingsfilmpjes

Via de websites (maakhetzeniettemakkelijk.nl) en social media kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken partijen, waaronder Omroep MAX, worden wekelijks nieuwe voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst. Met Kees Hulst in de hoofdrol. Vele partijen sluiten bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden via hun kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk, Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele gemeenten.

Webinar

Daarnaast vindt elke dinsdag om 10.30 uur op maakhetzeniettemakkelijk.nl en maxvandaag.nl een webinar plaats, gepresenteerd door Catherine Keyl. Een panel van inhoudelijk experts spreekt over het thema van die week.

Geef een reactie