Dodenherdenking

Meerderheid Nederlanders hecht zeer veel belang aan Dodenherdenking

Het grootste gedeelte van de Nederlanders hecht onverminderd waarde aan Dodenherdenking. Bijna 8 op de 10 houdt tijdens de herdenking 2 minuten stilte. Dat blijkt uit het jaarlijkse Nationaal Vrijheidsonderzoek in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog wordt door Nederlanders het vaakst genoemd als wordt gevraagd naar de belangrijkste historische gebeurtenis. Maar liefst 88 procent van de ondervraagden associeert de term oorlog met de Tweede Wereldoorlog. Vaker dan recentere gebeurtenissen zoals de aanslagen van 11 september 2001 en de val van de Berlijnse muur. Een kwart van de Nederlanders herdenkt op 4 mei álle slachtoffers uit de hele wereld van álle oorlogen.

Nooit afschaffen

Ruim 8 op de 10 Nederlanders geven aan de Dodenherdenking op 4 mei (heel) belangrijk te vinden. Een iets minder grote groep (74 procent) geeft aan Bevrijdingsdag op 5 mei (heel) belangrijk te vinden. Ook als de allerlaatste mensen zijn overleden die de Tweede Wereldoorlog hebben meegemaakt, mag Dodenherdenking volgens Nederlanders niet worden afgeschaft. Slechts weinigen vinden dat de herdenking minder betekenis heeft naarmate die oorlog verder achter ons ligt. Ruim driekwart is het oneens met de stelling dat de herdenking uiteindelijk mag worden afgeschaft. Een stabiel laag percentage (nu 18 procent) is het wel eens met de stelling dat de Dodenherdenking steeds minder betekenis heeft naarmate de Tweede Wereldoorlog verder achter ons ligt.

Respect en saamhorigheid

De overgrote meerderheid van de ondervraagden heeft veel respect en waardering voor de herdenking op 4 mei. 9 op de 10 beschouwen Dodenherdenking als een moment om respect te tonen voor oorlogsslachtoffers, 8 op de 10 zien het als een moment van saamhorigheid. De 3 meest aansprekende onderdelen van de Dodenherdenking zijn de 2 minuten stilte (93 procent), de Nederlandse vlag die halfstok hangt (90 procent) en het spelen van het Nederlandse volkslied (86 procent).

Verbondenheid

Tijdens Dodenherdenking voelen Nederlanders zich het meest verbonden met andere Nederlanders. Dit geldt voor 6 op de 10 (59 procent) van de Nederlanders. Dat is meer dan op andere dagen waar op nationaal niveau iets wordt herdacht of gevierd. Zo voelt 45 procent zich met andere Nederlanders verbonden op 5 mei of bij de (nationale) herdenking van een ramp. Bij grote sportevenementen, bijvoorbeeld als het Nederlands voetbal elftal speelt, geeft 41 procent aan zich met andere Nederlanders verbonden te voelen.

Verschil in beleving

Met name 65 plussers zijn veel meer emotioneel betrokken bij zowel 4 mei als 5 mei dan jongeren (tot 35 jaar), Een reden om wel betrokken te zijn bij 4 mei, is het feit dat men een familielid of bekende heeft verloren. Ten aanzien van 5 mei geldt vooral dat men vrijheid ‘een kostbaar goed’ vindt. Redenen om niet geraakt te zijn bij 4 en 5 mei: het is lang geleden en men kent niemand (meer) die de oorlog heeft meegemaakt.

(Bron: ANP, Nationaal Comité 4 en 5 mei)

Geef een reactie