Digitip: Wat kunt u allemaal met DigiD doen?

De meeste mensen kennen DigiD als identificatiemethode om de belastingaangifte in te dienen of een toeslag aan te vragen. Maar DigiD is bij veel meer instanties te gebruiken, zoals de politie, zorginstellingen en zorgverzekeraars. Een greep uit de mogelijkheden.

DigiD aanvragen en gebruiken

Voordat u DigiD kunt gebruiken moet u het eerst aanvragen. Hoe u dit doet en hoe u DigiD gebruikt leest u in het artikel ‘DigiD, het digitale identiteitsbewijs‘.

Toeslagen regelen

De meeste mensen kennen DigiD als manier om toeslagen aan te vragen of de belastingaangifte te ondertekenen. Ook bij het wijzigen van een toeslag, is DigiD nodig. Op de website van de Belastingdienst kunt u een overzicht raadplegen van uw toeslagen. In dit overzicht ziet u van welke toeslagen u gebruikmaakt en welke gegevens van u bekend zijn. U kunt daar ook toeslagen wijzigen of aanvragen.

Belastingaangifte doen

Bij de Belastingdienst doet u met uw DigiD aangifte inkomstenbelasting. Meer informatie over belastingaangifte doen leest u in onze ‘Wegwijzer Digitale Belastingaangifte’. Deze Wegwijzer staat op onze website in de periode dat u belastingaangifte doet.

Aangifte doen bij de politie

Bij internetoplichting, vernieling zonder bekende dader en andere onfrisse praktijken is het goed om aangifte te doen bij de politie. Dat kan tegenwoordig ook vaak online. Voor een online aangifte, is niet per se DigiD nodig. Alleen een burgerservicenummer. Maar als u DigiD gebruikt als online identificatie, heeft dat als voordeel dat u later uw aangifte kunt wijzigen of aanvullen. Ook kunt u bij sommige aangiften volgen wat ermee gebeurt.

U kunt niet van alles online aangifte doen. Onderstaande gevallen zijn uitgezonderd:

  • diefstal uit of inbraak in woning;
  • diefstal van voer- en vaartuigen met een kenteken of registratie (met uitzondering van fietsen en brom-/snorfietsen);
  • diefstal van identificatiebewijzen;
  • geweld;
  • bekende dader;
  • signalement van de dader bekend (met uitzondering van winkeldiefstal).

Pensioen bekijken en aanvragen

Wanneer uw pensioen nog niet is ingegaan, kunt u op Mijnpensioenoverzicht.nl nagaan hoeveel pensioen u hebt opgebouwd. Iedere Nederlander kan inloggen met zijn of haar DigiD. Vervolgens ziet u welke bedragen op u liggen te wachten, zowel bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitkeert, als bij pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen hebt opgebouwd. Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en pensioen dat u al ontvangt, wordt niet getoond. Ook laat deze website niet zien wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld.

Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de Stichting Pensioenregister. De Stichting Pensioenregister is opgericht door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders.

MijnOverheid

Zoals u in de alinea’s hierboven leest, zijn veel overheidszaken digitaal te regelen en in te zien. Een centraal punt hierin is ‘MijnOverheid’. Op de website Mijn.overheid.nl ziet u hoe u geregistreerd bent bij de overheid en kunt u uw lopende zaken bij (steeds meer) overheidsinstanties inzien. Volg daar bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de vergunning voor een dakkapel of een aanvraag van een uitkering. Ook krijgt u via MijnOverheid berichten van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst. Deze komen binnen in de zogenaamde Berichtenbox.

Globale informatie over MijnOverheid, ziet u in deze video. De video is gemaakt door de overheid.

Meer over MijnOverheid en het activeren van de Berichtenbox, leest u in de tip ‘Post van de overheid‘.

Zorgdeclaraties indienen

Grote zorgverzekeraars maken het mogelijk om via hun website zorgnota’s te declareren. Het is heel gebruikelijk dat hierbij uw DigiD als inlog geldt. Groot voordeel van het online declareren is de snellere verwerking. Bovendien houdt u zo online overzicht van uw declaraties en houdt u het geld voor de postzegel in uw zak. Om papieren nota’s te kunnen indienen, hebt u wel een scanner of fototoestel nodig, waarmee u een goed leesbare, digitale kopie van de nota kunt maken.

Aanmelden als donor

Uzelf laten registeren in het donorregister gaat met de DigiD ook gemakkelijk. Via een online formulier op  www.donorregister.nl  kunt u uw keuze vastleggen. Daarnaast kunt u uw registratie inzien en eventueel wijzigen.

Zaken regelen met de gemeente

Een afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort, een parkeervergunning aanvragen of een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) aanvragen. Het zijn allemaal regelzaakjes met de gemeente, waarvoor identificatie met DigiD mogelijk is. Niet alle gemeenten bieden dezelfde mogelijkheden aan. Andere zaken die u online, met DigiD, kunt regelen zijn een verhuizing doorgeven, belastingzaken of een taxatierapport raadplegen.

Medische gegevens koppelen

Als u voor een spoedgeval bij een onbekende arts of apotheker terechtkomt, is het belangrijk dat die uw medische gegevens kan inzien. Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarvoor gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een netwerk waar uw eigen huisarts en apotheek uw medische gegevens aan doorgeven en waar andere zorgverleners medische gegevens kunnen opvragen. Om uw medische gegevens te koppelen aan het LSP en zo beschikbaar te maken voor zorgverleners, moet u eerst toestemming geven. Dat kan met DigiD via de website Ikgeeftoestemming.

Uw medisch dossier inzien

In steeds meer ziekenhuizen wordt DigiD gebruikt om online afspraken te maken. Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder en bieden bijvoorbeeld ook vragenlijsten en folders aan ter voorbereiding op het bezoek aan het ziekenhuis. Soms kunnen patiënten via internet zelfs hun medisch dossier inzien. Het Radboudziekenhuis in Nijmegen heeft een zogenaamde Digitale Poli voor een tiental ziektebeelden en behandelingen. Vraag uw eigen ziekenhuis naar de mogelijkheden.

En nog veel meer

Talloze overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op DigiD. Naast de instellingen die in dit artikel aan de orde komen, zijn dat bijvoorbeeld het CBR en het UWV. Een volledige lijst van alle aangesloten organisaties vindt u op DigiD.nl.

(Bron: SeniorWeb)

Let op: gezien de voortdurende veranderingen in de digitale wereld kan de informatie in bovenstaande Digitip met de tijd verouderd zijn. 

Geef een reactie