Premier Rutte

Coronatoespraak premier Rutte: “Let een beetje op elkaar”

Voor het eerst sinds 1973 heeft een Nederlandse premier via de tv het volk toegesproken. In 1973 spreekt Joop den Uyl over de oliecrisis, maar de toespraak van premier Mark Rutte gaat natuurlijk over het coronavirus dat Nederland momenteel in de greep houdt. In zijn toespraak roept hij op tot saamhorigheid en richt hij zich onder meer tot de Nederlandse ouderen.

“Groot deel zal besmet raken”

Rutte benadrukt dat het coronavirus Nederland nog lang niet gaat verlaten. “Een groot deel van de bevolking zal besmet raken”, zegt de premier.

Boodschap aan Nederlandse ouderen

Om ervoor te zorgen dat het virus de meest vatbare mensen in de samenleving -oudere mensen en mensen met een zwakkere gezondheid- niet besmet raken is het volgens Rutte erg belangrijk dat deze mensen extra goed beschermd worden. De huidige coronamaatregel die voorschrijft dat ouderen of andere kwetsbaren beperkt bezoek mogen ontvangen is hier een voorbeeld van.

Deze extra bescherming is volgens hem nodig om ervoor te zorgen dat de zorginstellingen niet overvraagd worden en dat ook deze mensen medische hulp kunnen krijgen als dit nodig is.

Beleid van de regering

Deze aanpak past bij de koers die de overheid vaart op het gebied van de coronabestrijding. De regering houdt een vinger aan de pols en zal extra maatregelen nemen als dit nodig is, ook al zijn de maatregelen die nu al worden genomen volgens de premier ‘ongekend voor een land in vredestijd’ .

Het land volledig op slot doen -zoals in Italië aan de hand is- werkt volgens Rutte averechts. De premier zegt dat het zo een jaar kan duren voordat het land dan weer ‘open’ kan.

‘Let een beetje op elkaar’

De Nederlandse regering doet wat zij kan, maar premier Rutte benadrukt dat de Nederlandse bevolking zelf ook verantwoordelijkheid moet nemen. “Ik wil eindigen met deze oproep: bij alle onzekerheden die er zijn, is één ding volstrekt duidelijk: de opgave waar we voor staan is heel groot en we moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.”

Wilt u de volledige toespraak van Mark Rutte teruglezen? De Rijksoverheid heeft de tekst op haar website gezet.

Geef een reactie

Reacties (5)

  oosterwijck says:

  Toespraak Rutte. … Ik hecht weinig waarde aan de woorden van Rutte. Die man heeft al vaker uitspraken gedaan (beloften gedaan) waar niets van uit gekomen is.

  oosterwijck says:

  Meneer Rutte,
  Nog geen lock-down dus.
  Ik trok de verkeerde conclusies uit de verhoogde staat van paraatheid van het leger.
  De mensen kunnen beter vertrouwen op ‘de deskundigen’ dan op een stukjesschrijver uit Eesterga.
  Toch?
  Op prof. dr. J.T. van Dissel van het RIVM bijvoorbeeld.
  “Jaap en zijn mensen”, zoals u ze, lekker informeel, noemt.
  “Jaap en zijn mensen” die op 22 januari meenden dat de kans klein was dat er een corona-patiënt in Nederland zou zijn, maar dat er voor het geval dat wel maatregelen werden getroffen…
  “Jaap en zijn mensen” die op 24 januari meenden dat het corona-virus niet zo heel besmettelijk leek…
  “Jaap en zijn mensen” die op 26 januari meenden dat het wel mogelijk was dat het corona-virus ook naar Nederland kwam, maar dat de kans klein is dat het zich ook hier verspreidt…
  “Jaap en zijn mensen” die op 28 januari meenden dat het corona-virus niet makkelijk van mens op mens overdraagbaar is…
  “Jaap en zijn mensen” die op 3 februari meldden dat de kans op eventuele verspreiding van het virus in Nederland klein was omdat er dan allerlei maatregelen in werking zouden treden die verdere verspreiding zouden voorkomen…
  “Jaap en zijn mensen” die op 5 februari wisten dat je pas anderen met het corona-virus kon besmetten als je daadwerkelijk ziek was…
  “Jaap en zijn mensen” die op 11 februari zeiden: “Iemand zonder klachten verspreidt het virus niet”…
  En zo kan ik nog wel even doorgaan.

  De conclusie is: “Jaap en zijn mensen”, de deskundigen op wie u blind vertrouwt, zitten er nogal eens naast.
  Er is dus geen enkele zekerheid dat de ‘kudde-strategie’ waarvoor het kabinet gisteren koos en die er voor gaat zorgen dat zeker 50 procent van de Nederlanders besmet raakt met het corona-virus, de beste strategie is.
  Het is, op basis van mortaliteitscijfers elders, wel duidelijk dat als er niet heel snel een vaccin komt (of een God voor een wonder zorgt), met de huidige strategie is gekozen voor de dood van tienduizenden Nederlanders aan het corona-virus (draadje).
  Zoals de Franse president Macron zei tijdens zíjn ‘address to he nation’: “We zijn in oorlog.”
  En het is voor mij, eenvoudig stukjesschrijver uit Eesterga, heel moeilijk te aanvaarden dat u ons lot in handen hebt gelegd van “Jaap en zijn mensen”.
  Want als “Jaap en zijn mensen” er nu wéér naast zitten en er helemaal geen landelijke immuniteit tegen het corona-virus wordt opgebouwd, gaat het niet eens meer om tienduizenden ingecalculeerde doden, maar om veel, veel meer.
  De Nederlandse bevolking maakt onderdeel uit van een medisch experiment van ongekende omvang.
  Doodeng.

   Indy-Wil says:

   En hoe moet de gezondheidszorg dit aankunnen ? We staan aan het begin en het ziekenhuis hier roept nu al mensen op om mondkapjes te brengen, ook die normaliter voor klussen gebruikt worden omdat ze nog maar voor 2 dagen hebben

  Indy-Wil says:

  Hoeveel levens moet dit kosten ? En hoe komt Rutte erbij dat dit de juiste manier is, als ik zie dat wij het enige land zijn met deze strategie. Hoe moet dat over een paar maanden als wij nog volop in deze uitbraak zitten, en omringende landen het virus hebben ingedamd ? Worden wij dan de paria’s van Europa ?
  En hoe kunnen we de dekkingsgraad houden als er nieuwe mensen bijkomen door geboorte, immigratie, toerisme ? Of gaan we deze uitbraak telkens terugkrijgen ?
  En wanneer weten we dat we een dekkingsgraad van 50-60% hebben bereikt als bijna niemand meer getest word ?

  oosterwijck says:

  Met groeps immuniteit overlijden ongeveer 60.000 Nederlanders, voor het merendeel gepensioneerden. Dat is veel meer als in China overleden zijn. Een land dat vele malen groter is als heel Europa. lijkt mij een waanzinnig plan, of het moet zijn dat het de Staat goed uitkomt?