Paleis Het Loo

Archeologische schatten gevonden in grond onder Paleis Het Loo

De grond onder het Paleis Het Loo blijkt vol archeologische vondsten te liggen. In de grond van het Bassecour, het plein voor de ingang van het paleis zijn overblijfselen van flessen, wijnglazen en Romeinse munten gevonden.

Verbouwd en gerenoveerd

Paleis Het Loo wordt tot halverwege 2021 verbouwd en gerenoveerd. In het nieuwe plan is het Bassecour, het plein voor het paleis, een van de blikvangers. De 4 grasvlakken worden vervangen door glas, want onder het plein komt de nieuwe entree. Om dit te realiseren moet er 10 meter diep gegraven worden.

Bijzondere vondsten

Bij het proefgraven is het meteen raak. Een scherf van een ‘knikwandpot’, een loden rioleringspijp en veel scherven van wijnflessen en glazen zijn gevonden. Maar ook een Romeinse munt uit de tweede eeuw na Christus. Dat is niet de oudste vondst die de archeologen hebben gedaan. Ook scherven van aardewerk uit de Vroege of Midden Bronstijd, zo’n tweeduizend jaar voor Christus, liggen onder het plein voor het paleis. De komende weken gaan archeologen aan de slag om de sporen van vroegere bewoning op te graven, vast te leggen en schoon te maken. Hoe de opgravingen voor het publiek zichtbaar kunnen worden gemaakt, daar denkt Het Loo nog over na.

Open voor publiek

Hoewel de verbouwing en renovatie nog tot 2021 duurt opent Het Loo eind maart 2018 de tuinen en de stallen voor het publiek. Bezoekers kunnen dan ook met een lift naar het dak van het paleis om vanaf daar de werkzaamheden te bekijken.

(Bron: AD)

Geef een antwoord