moestuin

Tip 13: de moestuin

Ik hoor veel volkstuinders klagen over de opbrengst van hun groentetuin. Veel is mislukt of wordt opgegeten door slakken, vogels, veenmollen en dergelijke. Ik denk dat de hoge temperaturen en te weinig neerslag mede oorzaak is van de mindere opbrengst. Maar het seizoen is nog lang niet voorbij en men kan nog veel poten, zaaien en oogsten. Sla, andijvie, bieten en bonen kan men nog
een lange periode zaaien of poten. Toch is het nu tijd om ook voor de wintergroente te zorgen. Koolplanten en vooral sluitkool moeten beslist rond 1 juli in de grond staan, want zij hebben een lange tijd nodig om te groeien. Boerenkool kan het beste begin augustus geplant worden, anders is het te vroeg rijp en kwetsbaar in de winter. Ook de winterprei moet nu geplant worden, omdat het een langzame groeier is. Denk erom de preivlieg te bestrijden. Het beste is een kooi te maken van insectengaas. Dit is veel werk, maar u wordt beloond met een betere opbrengst. En bij alles wat u plant: geef ook een beetje mest, waardoor de plant beter groeit en meer opbrengst geeft. Hopelijk wordt de tweede helft van het jaar beter voor de volkstuinders.

Bron: MAX Magazine – Editie nr. 27 2018

Geef een antwoord