ondergrondse containers

Nederlander niet dol op ondergrondse containers

In steeds meer gemeenten moeten bewoners hun afval naar ondergrondse afvalcontainers brengen. Veel Nederlanders zijn hier niet over te spreken, blijkt uit een online publieksonderzoek onder 20.000 mensen van de NOS en regionale omroepen.

Kliko versus ondergrondse container

Mensen uit gemeenten die gebruik maken van kliko’s zijn tevredener dan bewoners van gemeenten waar gebruik wordt gemaakt van ondergrondse containers. De respondenten geven aan dat ze het vervelend vinden om het vuil verder weg te moeten brengen. Vooral voor mensen die slecht ter been zijn is dit een behoorlijke hindernis. Ook merken mensen dat de containers soms snel vol zitten, met alle ongemakken van dien.

Grote huishoudens

Daar staat tegenover dat er ook mensen zijn die zich storen aan de grote hoeveelheid kliko’s die zij inmiddels hebben om het afval gescheiden in te leveren. Ze staan in de weg en soms is één kliko voor bijvoorbeeld plastic niet genoeg in het geval van een groot gezin. Respondenten uit grotere huishoudens zeggen dan ook niet helemaal onverwachts dat zij vaker een volle container hebben dan kleinere huishoudens. Zij zijn over het geheel gezien ontevredener over het afvalbeleid.

Afval scheiden

Toch zijn de meeste mensen behoorlijk positief over het scheiden van afval, zij doen dit graag. Mensen van wie het afval niet gescheiden wordt ingezameld geven het afvalbeleid in hun gemeente zelfs een lager cijfers dan respondenten in een gemeente waar dat wel gebeurt. Opvallend is dat ouderen over het algemeen tevredener zijn over het afvalbeleid dan jongeren. Zij zijn goed in het scheiden van afval en 60-plussers gooien bijvoorbeeld minder dan 10 procent restafval bewust in de verkeerde bak. Terwijl jongeren eerder geneigd zijn restafval bij het plastic of gft te gooien.

(Bron: NOS)

Als het aan u ligt, gebruikt u dan liever een ondergrondse container of de kliko?

Geef een reactie