Zorgval

Zorgval voor ouderen door wachtlijst binnenkort verleden tijd

Per 1 juli 2018 moet er een einde komen aan de zogenaamde zorgval voor ouderen. Zorgbehoevende ouderen die op de wachtlijst staan voor een plek in het verzorgingstehuis krijgen vanaf dat moment weer genoeg zorg thuis. Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge heeft dat toegezegd.

Indicatie voor verpleeghuis

Momenteel ontstaat de zogenaamde zorgval op het moment dat thuiswonende ouderen een indicatie krijgen voor een plek in een verpleeghuis. Ze gaan dan over van de Zorgverzekeringswet (Zvw) naar de Wet langdurige zorg (Wlz). Bij die overgang kan het aantal uren zorg dat iemand aan huis ontvangt teruglopen.

Minder zorg, terwijl zorgbehoefte juist toeneemt

Per 1 juli moet het probleem tot het verleden behoren, aldus De Jonge. “Ik begrijp dat aan cliënten, hun omgeving en zorgverleners niet goed is uit te leggen dat iemand minder uren zorg krijgt, terwijl de zorgbehoefte is toegenomen”, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Duurder

Om de kosten voor de oudere die de zorg afneemt betaalbaar te houden is waarschijnlijk wel een wetswijziging nodig volgens De Jonge. Wlz-zorg aan huis valt namelijk duurder uit dan zorg die onder de Zvw valt, omdat voor Wlz-zorg een eigen bijdrage moet worden betaald.

(Bron: ANP)

Geef een reactie