elektronisch patiëntendossier

Ziekenhuizen krijgen inzage in medisch dossier van toeristen

Reizen is anno 2018 makkelijker dan ooit, waardoor de kans dat iemand op vakantie in een ziekenhuis moet worden opgenomen ook groter is. Opname in een onbekend ziekenhuis in een onbekend land kan nogal een gedoe zijn, maar een nieuw, Europees uitwisselingssysteem van patiëntengegevens moet hier een einde aan maken. 6 Nederlandse ziekenhuizen doen er inmiddels mee aan een proef. 

Zo werkt het

Alle Nederlandse ziekenhuizen die meedoen aan de Europese pilot zijn aangesloten bij het Nationaal Contact Punt voor eHealth (NCPeH). Onder hen zijn onder meer het Röpcke-Zweers ziekenhuis in Hardenberg en het UMC+ in Maastricht. Deze ziekenhuizen krijgen vrij veel buitenlandse patiënten, omdat ze beiden in een gebied liggen dat grenst aan de buurlanden. De artsen die hier op de spoedeisende hulp (SEH) werken, kunnen aan de hand van een aantal klikken een patiëntensamenvatting opvragen van de ongelukkige toerist. Zodoende weet de arts waar hij of zij mogelijk rekening mee moet houden en kan er een passende behandeling worden gekozen.

De proef met de elektronische medische gegevens loopt tot 2021. Als deze succesvol blijkt, kunnen andere ziekenhuizen zich aansluiten. Naast Nederland, doen ook de andere lidstaten van de Europese Unie mee.

Elektronisch patiëntendossier in Nederland

In Nederland wordt al jaren gediscussieerd over het uitwisselen van patiëntgegevens via een elektronisch netwerk. In 2011 strandt een voorstel om het elektronisch patiëntendossier in te voeren in de Eerste Kamer. De bewindslieden vinden het systeem niet veilig genoeg. Ook het feit dat patiënten niet zelf kunnen kiezen welke gegevens wel en niet gedeeld worden, is tegen het zere been. Inmiddels wordt er in ons land gewerkt aan een alternatief voor het elektronisch patiëntendossier waarbij patenten zelf kunnen kiezen welke medische zaken zij wel en niet willen delen.

(Bron: De Stentor, archief, Nictiz)

Geef een reactie