Ziekenhuis top 100

Ziekenhuis top 100: beste ziekenhuizen dit jaar in Brabant en Zeeland

In de Ziekenhuis Top 100 van het AD voeren het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch en Zorgsaam in Zeeuws-Vlaanderen dit jaar de lijst aan.

Beoordeeld op 36 factoren

Zorgsaam is het beste streekziekenhuis en het Jeroen Bosch het beste topklinische ziekenhuis in deze 15e editie van de Ziekenhuis Top 100. Voor de Top 100 worden ziekenhuizen beoordeeld op 36 factoren, die een doorsnede zijn van de behandelingen in ziekenhuizen. Zoals oncologie, cardiologie, veelvoorkomende operaties, toezicht op medicijngebruik en kwaliteit van de verpleging. Er wordt gebruik gemaakt van gegevens die ziekenhuizen elk jaar moeten aanleveren, zoals bijvoorbeeld aan de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Topklinische ziekenhuizen voeren complexe operaties en behandelingen uit en streekziekenhuizen verrichten vooral basiszorg. Academische ziekenhuizen zijn buiten de ranglijst gehouden, evenals specialistische klinieken.

Winnaar Zorgsaam

Zorgsaam, de winnaar bij de streekziekenhuizen, heeft zich na moeilijke tijden bijzonder goed hersteld. 3 jaar geleden staat het er financieel nog slecht voor en 200 mensen bij Zorgsaam Zeeuws-Vlaanderen, waar het ziekenhuis onderdeel van is, verliezen hun baan. Inmiddels heeft het de controle op medicatie goed op orde en worden veel punten gescoord met het beleid rond operaties. In 2017 is het Rivas Beatrixziekenhuis in Gorinchem het beste ziekenhuis van het land en bekleedt ZorgSaam de 32e plaats. Volgens directielid Lodewijk de Beukelaar heeft het AD toen enkele verouderde gegevens gebruikt, die het beeld vertekenen. De nummer 1-positie dit jaar is volgens het directielid het gevolg van heel hard werken.

Winnaar Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de nummer 1 bij de topklinische ziekenhuizen, verliest punten op het thema verpleging en complicaties na operaties aan een verwijde buikslagader, maar scoort hoog bij oncologie en cardiologie.

Update vrijdag 9 november:

Hekkensluiter: Treant Zorggroep

Onderaan de lijst van streekziekenhuizen staat de Treant Zorggroep, de ziekenhuizen in Stadskanaal, Hoogeveen en Emmen bezetten de laatste 3 plaatsen en laten veel punten liggen bij de controle van medicatie bij kwetsbare patiënten en ondervoeding. 2 van de ziekenhuizen voldoen niet aan het minimumaantal operaties bij darmkanker. Bestuurslid David Post van Treant benadrukt dat de cijfers over 2017 gaan en er in 2018 al veel verbetertrajecten in gang zijn gezet: “zoals het digitaal voorschrijven van medicijnen en het clusteren van complexere ingrepen. Ook hebben we maatregelen genomen om de medicatie bij ouderen te monitoren. De effecten hiervan zijn al bij de patiënten merkbaar, maar zullen we pas in 2019 in de lijst terugzien.” Er is echter nog een reden waarom Treant hekkensluiter is: “We hebben een groot tekort aan zorgpersoneel. De zorg voor de patiënt – de handen aan het bed – heeft voorrang gekregen en dat zie je terug in de cijfers,” zegt Post hierover.

(Bron: AD, Omroep Zeeland, Omroep Brabant)

Geef een reactie